Browsing articles from "June, 2014"
Jun
29
2014

Dumnezeu prezintă familia ca pe o relaţie ideală

 Dumnezeu prezintă familia ca pe o relaţie ideală care oferă pace şi fericire. Biblia explică faptul că familia este o stare de prietenie şi unitate profundă, ea fiind singura relaţie legală între bărbat şi femeie. I. MODELUL RELAŢIEI DINTRE SOŢI E ASEMENEA RELAŢIEI DINTRE HRISTOS ŞI BISERICĂ. Apostolul Pavel compară relaţia dintre soţ şi soţie […]
Jun
22
2014

Fiecare om dorește să trăiască într-o lume mai bună

 Fiecare om dorește să trăiască într-o lume mai bună, așteaptând schimbări în viața oamenilor din jurul lui. Petru, vorbind despre viața de familie, explică faptul că schimbandu-ne pe noi înșine vom motiva schimbarea celor din jurul nostru. I. SCHIMBAREA ALTORA NU SE FACE ÎNAINTE DE SCHIMBAREA TA: ,,Când vor vedea felul vostru de trai: curat […]
Jun
15
2014

Ce spune Biblia despre bărbați ?

Calitatea bărbaților, soților și taților este demonstrată în conducerea vieții, a familiei și a națiunii. Ce spune Biblia despre bărbați? 1. Bărbatul a fost creat de Dumnezeu (Gen. 1:27; 5:2; Matei 19:4). 2. Bărbatul și femeia sunt egali în valoare. 3. Legământul avraamic cerea tăierea împrejur a bărbaților (Gen. 17:10). 4. Nu exista homosexuali din […]
Jun
8
2014

Trei dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu

Trei dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu oferite omenirii sunt Biblia, Isus Hristos și Duhul Sfânt. Decalogul a fost dat de Dumnezeu oamenilor la Sinai și el exprimă caracterul lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a fost răstignit pentru oameni la Golgota și El exprimă dragostea lui Dumnezeu. Mângâietorul S-a coborât în Ierusalim, la Cincizecime, […]
Jun
1
2014

În capitolul trei din cartea Daniel

 În capitolul trei din cartea Daniel, trei tineri evrei credincioși sunt constrânși de Nebucadnețar, împăratul Babilonului, să se închine la un idol așezat în Valea Dura. Din prezentarea acestui eveniment, observăm caracteristicile Babilonului, care au rămas neschimbate până în prezent. Printre altele, învățăm faptul că ascultarea noastră față de Dumnezeu se manifestă prin neascultarea noastră […]