Dec
6
2015

Astăzi este ultima împărtășire cu trupul și sângele Domnului din anul 2015.

Astăzi este ultima împărtășire cu trupul și sângele Domnului din anul 2015. În orice domeniu al vieții există un ,,ultima oară”, încărcat de nostalgie, durere, regrete sau bucurie. A fost prima oară în ianuarie, acum este ultima oară în decembrie, iar cândva va fi ultima oară în viață. Indiferent a câta oară este, Cina Domnului are aceeași semnificație, același scop, aceeași importanță. Mântuitorul spunea: ,,Am dorit mult să mănânc paștile acestea cu voi, înainte de patima Mea” (Luca 22:15). Cât de mult dorim noi să mâncăm Cina aceasta cu El? Cina Domnului este extrem de importantă pentru noi datorită semnificațiilor pe care le are:
a) Cina Domnului este în amintirea Mântuitorului Cristos.
b) Este proclamarea morţii Sale.
c) Este simbolul Legământului cel nou.
d) Este profeţie despre revenirea lui Isus Cristos.
e) Este părtăşie cu Hristos și cu Biserica Sa.
Ucenicii au fost atât de importanți pentru Cristos, încât una dintre ultimele Sale dorințe, înainte să moară, a fost să mănânce paștile acelea cu ei. Ucenicii au fost importanți pentru Critos, au fost prioritari pentru El. Cât de glorios este lucrul acesta, când ne gândim că cerul este plin de ființe perfecte, iar omul este atât de murdar! Cristos cu adevărat ne iubește!
În contrast cu dragostea Mântuitorului, Pavel explică atitudinea abuzivă, în legătură cu Cina, a multor credincioși ai bisericii din Corint. În Corint au existat două mari abuzuri în legătură cu Cina Domnului:
1. ABUZUL FAȚĂ DE BISERICĂ
a) Între ei erau partide (v. 18).
b) Erau egoişti, lipsiţi de orice fel de iubire de fraţi (v. 21, 33).
c) Cei bogaţi îi dispreţuiau pe cei săraci: ,,vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce nu au nimic?” (v. 22)
d) Se îmbătau la Cina Domnului, în timp ce alţii erau flămânzi (v. 21).
2. ABUZUL FAȚĂ DE DOMNUL
a) Dispreţul faţă de Biserica lui Dumnezeu: „sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu?” (v. 22)
b) Luau Cina Domnului în „chip nevrednic” (v. 28).
c) Se făceau vinovaţi de „trupul şi sângele Domnului” (v. 27).
d) Nu deosebeau trupul Domnului, confundau Cina Domnului cu o petrecere (v. 21-22, 29).
Cum au putut acești credincioși să răspundă iubirii și sacrificiului Mântuitorului cu atâta ignoranță și indiferență? Care sunt condițiile împărtășirii cu Cina Domnului, pentru a nu repeta în generația noastră păcatul credincioșilor din Corint?
a) Naşterea din nou
b) Botezul în apă
c) Auto-examinarea, mărturisirea, părăsirea şi corectarea abaterilor
d) Relaţie corectă cu familia, cu biserica și cu toți oamenii
Domnul a dorit mult să mănânce pastile acelea cu ucenicii Săi! Dar ei? Dar noi?
Unii dintre cei alături de care am stat la Masa Domnului în ianuarie nu mai sunt în viață în decembrie. În fiecare minut, pe Pământ are loc un fel de dans al vieţii şi al morţii din care rezultă aproximativ 107 de decese şi 250 de naşteri. Câți dintre noi vom fi în viață la prima Cină din ianuarie? Dar la cea din decembrie sau din...? Nu are importanță, e suficient că suntem în viață acum, ca să ne împărtășim în mod responabil, pentru proslăvirea Celui care a dorit mult să mănânce paștilea acestea cu noi.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.