Sep
14
2014

Acasă pentru un creştin poate însemna cel puţin trei lucruri

Cel mai drag şi frumos loc pentru fiecare muritor este acasă, însă pentru un creştin acest cuvânt poate însemna cel puţin trei lucruri:
1. Casa unde locuieşte – LOCUINŢA
2. Casa unde se închină – BISERICA
3. Casa veşnică – CERUL
Este fundamental pentru un creştin să conştientizeze că un copil al lui Dumnezeu are trei case: una unde locuieşte în viaţa umană, alta unde se închină în viaţa umană şi o alta unde va locui şi unde se va închina veşnic. Este interesant să remarcăm faptul că viaţa de familie este doar în casa de pe pământ din viaţa umană, în cer neexistând viaţă de familie. De asemenea, este important să identificăm pentru care casă, dintre cele trei, avem mai mult interes si disponibilitate.
I. CERUL ESTE PRIMA CASĂ. Cerul este casa veşnică pe care nu o poate avea nimeni fără să o dorească şi să o caute. În această casă intrăm doar prin credinţă, pocăinţă şi sfinţenie - ,,Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în Cartea Vieţii Mielului” (Apoc 21:27).
II. FAMILIA ESTE A DOUA CASĂ.
Aceasta este singura casă dintre cele trei unde omul are dreptul să-şi aleagă un tovarăş de viaţă, însă are şi responsabilitatea să rămână cu el până la sfarşitul vieţii. În această casă, una dintre trăsăturile dominante e responsabilitatea - ,,Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă” (Evrei 11:7). ,,Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” (Gen. 18:19).
III. BISERICA ESTE A TREIA CASĂ.
Aceasta este casa lui Dumnezeu de pe pământ, locul în care ne pregătim pentru cer. Rugăciunea este una dintre trăsăturile de bază - ,,Isus le-a zis: ,,Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” (Matei 21:13) Sunt oameni care au un interes exagerat pentru casa unde locuiesc, în detrimentul caselor cerului şi bisericii, riscând în felul acesta să devină materialişti şi fireşti. Sunt oameni care au un interes exagerat pentru casa bisericii, neglijând pocăinţa personală şi responabilităţile familiale. Sunt oameni care accentuează în mod corect lucrurile cereşti, însă îşi neglijează responsabilităţile familiei sau nevoile bisericii locale. Fiecare muritor trebuie să aibă o casă unde locuieşte, o casă unde se închină şi o casă unde îşi va petrece veşnicia.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.