Apr
3
2016

Accentul în cartea Faptele Ap. cap. 9 începe să se mute de la apostolul Petru la Pavel, din Palestina în lumea mediteraneană și de la evrei la neamuri.

Accentul în cartea Faptele Ap. cap. 9 începe să se mute de la apostolul Petru la Pavel, din Palestina în lumea mediteraneană și de la evrei la neamuri. Capitolele 8, 9 și 10 prezintă celebrele convertiri ale ministrului etiopian de finanţe, a lui Saul, membru al Parlamentului israelian şi convertirea ofiţerului roman, Corneliu. Experienţa lui Saul de pe drumul Damascului este cea mai renumită din istoria Bisericii şi unul dintre cele mai importante evenimente dintre Rusalii şi Reformă (v. 1-31). Ceea ce este comun oricărei convertiri, inclusiv în convertirea lui Saul, sunt întâlnirea personală cu Mântuitorul, pocăinţa, credinţa şi predarea vietii în mâna lui Dumnezeu.
Saul a fost un om proeminent, membru al partidei fariseilor, licentiat la şcoala teologică a lui Gamaliel, foarte pasionat pentru tradiţiile evreieşti şi pentru religia naţională. Saul este menţionat pentru prima oară în Fapte 7, în relatarea despre uciderea lui Ştefan, unde este numit printre criminali, eveniment care a influenţat convertirea lui. Ştefan a fost acuzat de câteva lucruri:
1. Nu acordă importanţă legii iudaice şi Templului, care deveniseră punctul central al iudaismului şi simbolurile identităţii lor religioase.
2. Proclamă cu putere că Isus, Mesia cel răstignit şi înviat, era adevăratul centru al religiei iudaice, lucru care l-a înfuriat pe Saul (Fil. 3:3-6). Până în momentul convertirii sale din Fapte 9, Luca îl menţionează deja pe Saul de patru ori ca prigonitor al Bisericii. În 8:3 se spune că ,,făcea prăpăd în Biserică”. Cuvântul „prăpăd” e folosit în Septuaginta pentru a descrie distrugerile provocate de mistreţul sălbatic (Ps. 80:13). În 9:1 se menţionează că ,,sufla ameninţare...”, înseamnând efectiv «a sforăi» (de obicei o ,,aluzie la pufăitul animalelor sălbatice”). De ce era Saul convins că trebuie să-i persecute pe creştini:
1. Isus din Nazaret este mort, deci nu putea să fie Mesia cel promis.
2. Potrivit Legii oricine era „atârnat pe lemn” este blestemat (Deut. 21:23).
3. Urmaşii Lui, creştinii, sunt acuzaţi că fac minuni prin puterea lui Satan.
4. Saul, în ciuda faptului că era foarte educat teologic, era orb spiritual şi nu putea înţelege că întreg VT vorbeşte despre Mesia (2 Cor.3:12-18).
5. El și cei mai mulţi dintre concetăţenii săi se poticneau în cruce (1 Cor.1:23), pentru că ei depindeu de „neprihănirea lor” prin merite personale (Fil. 3:1-10).
Mai mult de-atât, violenţa lui era justificată de împuternicirea legală primită de la Şeful Tribunalului Evreiesc - Marele Preot. Ceea ce a schimbat în mod radical viaţa lui Saul a fost experienţa dramatică în întâlnirea personală cu Isus Cristos, care a iniţiat converirea lui. În vs. 3-9 descrie întâlnirea cu Isus:
a) „o lumină din cer” (v. 3) – Dumnezeu i-a atras atenţia lui Pavel.
b) „a căzut la pământ” (v. 4a) – Saul a căzut la pământ de pe cal şi grupul de soldaţi nu l-a putut ajuta cu nimic, pentru ca toti „au căzut la pământ” (26:14).
c) „a auzit o voce: Saul, Saul, de ce Mă persecuţi?” (v. 4b) – Saul care îi acuza pe creştini şi îi aresta, este acum acuzat şi arestat de Dumnezeu.
d) „Cine eşti, Doamne?” (v. 5a) Saul, doctor în teologie, îşi recunoaşte ignoranţa
e) „Eu sunt Isus pe care tu Îl persecuţi!” (v. 5b) – Isus este viu şi el Îl persecuta.
f) „Îţi este greu să dai cu piciorul într-un ţepus?” În lumea antică, „ţepușul” era un băţ ascuţit care era folosit pentru a îndemna boii când se opreau din arat.
g) „tremurând şi plin de frică, a întrebat „Doamne, ce vrei să fac?” (v. 6a)
h) „Scoala-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce să faci” (v. 6b) – Dumnezeu îl smereşte pe Pavel, trimiţându-l la unul dintre creştinii pe care dorea să-i omoare.
i) „Trei zile n-a văzut, n-a mâncat şi n-a băut nimic” (v. 9) – Timp de căinţă, de meditaţie, de redefinire a convingerilor, valorilor şi priorităţilor vieţii.
Ce mesaj i-a transmis Mântuitorul lui Saul prin această experienţă?
1. Domnul Se identifică cu Biserica Sa: ,,Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”
2. Domnul este un Mântuitor personal: ,,Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti tu.”
3. Nimeni nu trebuie să refuze Evanghelia: ,,Ţi-ar fi greu să arunci cu piciorul...”
4. Revelaţia divină este dată Bisericii: ,,Intră în cetate şi ţi se va spune ce să faci.”
5. Chemarea lui este să ducă Evanghelia la fiecare om.
6. Preţul slujirii va fi să accepte suferinţa de care urma să aibă parte.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.