Jul
25
2018

Acuzatul gratiat

Evanghelistul Ioan ne prezintă în capitolul 8 contrastul izbitor dintre sfințenia divină și păcatul omului, dintre dragostea Domnului și ipocrizia ființei umane. Textul ne prezintă mai multe acțiuni și câteva personaje: 1. Dragostea, iertarea și înțelepciunea Mântuitorului Isus Cristos. El Se roagă pentru oameni pe Muntele Măslinilor, apoi merge în Templu să se închine lui Dumnezeu, însă acolo întâlnește foarte mulți oameni și îi învață despre Împărăția cerurilor. 2. Ura, jocul politic și ipocrizia teologilor și a liderilor religioși. Pentru că ei Îl urau pe Isus fiindcă confrunta instituționalizarea vieții lor spirituale și a ipocriziei lor, fariseii aduc în mijlocul mulțimii o femeie pe care o prinseseră în adulter. Exploatând cu viclenie împrejurarea aceasta, ei Îi întind o cursă Mântuitorului, adresându-se Acestuia în public: ,,Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?" Întrebarea lor L-a așeazat pe Domnul între două posibile răspunsuri rele. Dacă nu o condamna pe femeie era împotriva Legii lui Moise. Dacă o condamna uzurpa autoritatea romană, singura care avea dreptul să judece și să condamne pe cineva la moarte - ei înșiși au reafirmat aceasta rânduială la crucificarea Domnului, în fața guvernatorului roman, Pilat. Faptul că nu l-au adus și pe bărbatul cu care femeia a comis adulterul demonstrează că nu erau interesați de adevăr și dreptate, ci de cadrul necesar să-L atragă în cursă pe Cristos. Foarte probabil că ei au regizat acest adulter pentru a-și crea contextul necesar. Dacă ar fi fost animați de adevăr și dreptatea s-ar fi pocăit când Cristos le-a răspuns: ,,Cine dintre voi este fără păcat să arunce primul cu piatra în ea". Nu au avut puterea să se pocăiască, deși știau foarte bine ce ar trebui să facă; au ales doar să plece. 3. Drama sfășietoare a unei femei de moravuri ușoare. Ea nu a venit la Isus din proprie inițiativă, nici să se închine sau să-I mulțumească; dimpotrivă, a fost adusă sub escortă și acuzată de adulter. Experiența aceasta confirmă faptul că există oameni pe care doar necazul și boala îi va aduce la Cristos. Căutând plăcere, profit sau căutând iubire, această femeie se plasează sub mânia lui Dumnezeu și sub pedeapsa oamenilor. Iubirea conduce întotdeauna la suferință atunci când este înțeleasă sau practicată greșit: (a) Iubirea “dacă...” - iubirea comercializată. Aceasta este iubirea pe care noi o primim doar atunci când îndeplinim anumite condiții. Acest tip de dragoste se exprimă astfel: ,,Te iubesc dacă faci ce te-am rugat.” Ce se întâmplă dacă nu faci? Ce se întâmplă când va întâlni pe cineva care face mai bine ce-și dorește? (b) Iubirea “pentru că...” - iubirea competitivă. Aceasta este iubirea pe care o primim pentru cum suntem, pentru ceea ce avem sau pentru ceea ce facem. Această dragoste este produsă de o anumită calitate sau condiție din viața persoanei iubite. Acest tip de dragoste se exprimă astfel: ,,Te iubesc pentru că ești frumoasă.” Ce se întâmplă peste ani când nu va mai fi la fel de frumoasă? Ce se întâmplă când va întâlni pe cineva mai frumoasă? (c) Iubirea pur si simplu - iubirea necondiționată. Această iubire nu se califică prin dacă sau pentru că, ci prin ea însăși. Ea iartă, oferă o a doua șansă. Șansa femeii prinsă în adulter a fost să fie judecată într-un loc și într-un timp în care era prezent și Isus, Fiul lui Dumnezeu. El i-a spus: ,,Nici Eu nu te osândesc...", pentru că urma să fie El osândit în locul ei. Totuși, i-a spus: ,,...să nu mai păcătuiești", pentru că aici nu o înlocuiește, ci doar o ajută. Noi care știm ce ar trebui să facă alții, știm și ce ar trebui noi să facem?

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.