Jul
19
2015

Adresându-se filosofilor atenieni, Pavel le-a transmis următorul mesaj

Pavel venea din Tesalonic, a trecut prin Berea şi Atena, având intenţia să călătorească spre Corint. În timp ce îi aştepta în Atena pe Sila şi Timotei, Pavel a remarcat mulţimea idolilor la care se închinau atenienii şi i s-a întărâtat duhul. În acest timp de aşteptare, Pavel a vizitat două locuri din oraş: sinagoga în care se închinau evreii şi piaţa în care oamenii vindeau şi cumpărau tot felul de produse. În sinagogă, Pavel stătea de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu. În piaţă stătea de vorbă cu oamenii pe care-i întâlnea, vorbindu-le despre Isus Cristos şi despre învierea din morţi. Când filosofii oraşului au auzit subiectele predicilor ţinute de Pavel, l-au invitat să vină în Areopag şi, în faţa consiliului oraşului, să prezinte şi să explice ideile predicilor lui ciudate. Deşi Pavel a profitat de această oportunitate, a trebuit să găsească o punte de legătură între filosofiile lor şi credinţa iudeo-creştină. Iudeii şi oamenii temători de Dumnezeu cu care Pavel vorbea în sinagogă aveau noţiunile de bază ale credinţei iudeo-creştine, motiv pentru care Pavel le-a reamintit cu uşurinţă principiile Evangheliei lui Dumnezeu. Filosofii din Areopag nu aveau cunoştinţă despre revelaţia lui Dumnezeu din Scriptură, ci doar despre ideile filosofilor greci. Biblia menţionează că ei nu-L cunoşteau pe Dumnezeu, însă aveau în centrul Atenei un idol pe care l-au numit ,,un dumnezeu necunoscut”. Adresându-se filosofilor atenieni, Pavel le-a transmis următorul mesaj:
1. I-a apreciat pentru religiozitatea şi căutarea lor de Dumnezeu.
2. Le-a explicat că ,,dumnezeul necunoscut" pe care ei îl cinstesc alături de idolii lor este Dumnezeul cerului şi al pământului, care S-a descoperit în Scripturi.
3. Dumnezeul descoperit în Biblie este Creatorului Universului şi al omului, însă El locuieşte în inima omului, nu în clădiri de cult.
4. Deşi oamenii trăiesc în ignoranţă faţă de voia lui Dumnezeu descoperită în Biblie, El le cere să se pocăiască de păcatele făcute, primind iertarea prin Isus Cristos care este Mântuitorul tuturor oamenilor.
Cele două puncte centrale ale predicii lui Pavel au fost următoarele:
1. Isus Cristos, Mântuitorul tuturor oamenilor, ne ispăşeşte de păcat. Isus Cristos era prezentat drept Mântuitorul oamenilor, care S-a interpus între sfinţenia lui Dumnezeu şi păcatul oamenilor, între justiţia lui Dumnezeu şi vinovăţia oamenilor.
2. Învierea morţilor ne scapă de moarte.

Învierea morţilor este rezultatul mântuirii realizate de Cristos prin moartea Sa înlocuitoare de pe cruce. De fapt, aceste două idei abundă în predicile lui Petru şi Pavel. Învăţătura lui Pavel despre înviere s-a izbit de zidul cultural al grecilor care nu cre- deau în învierea morţilor. Filosofia lui Socrate i-a învăţat despre faptul că trupul este rău şi sufletul este bun, deci învierea trupului nu era necesară.

Aşa se face că în momentul în care Pavel a explicat iertarea păcatelor prin Cristos şi izbăvirea de moartea eternă prin înviere, ascultătorii din Areopag s-au împărţit în două tabere:
1. Tabăra celor care nu credeau, dispreţuiau şi amânau decizia întoarcerii
la Dumnezeu.
2. Tabăra celor care credeau, se închinau şi slujeau lui Dumnezeu.
Acest fenomen petrecut în Areopagul din Atena se repeta de fiecare dată când Evanghelia este predicată, ascultătorii împărţindu-se în două tabere, unii care cred, alţii care nu cred. Tot în două grupuri va fi împărţită omenirea şi la revenirea lui Isus Cristos, atunci când cei credincioşi vor merge în viaţa veşnică, iar cei necredincioşi vor merge în moarte veşnică.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.