Jan
11
2016

Alergarea este caracterizată de luptă, de disciplină și în final de victorie.

Alergarea este caracterizată de luptă, de disciplină și în final de victorie.
1. LUPTĂ - ,,se luptă...” (2 Tim. 2:5a). Lupta poate fi bună sau rea, d.p.d.v. al motivației, metodelor, direcției și scopului folosite.
a) Lupta greșită datorită motivației greșită - ,,Dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu." (Fapte 5:39). Acești oameni își apărau tradițiile religioase cu forța, în timp ce respingeau Evanghelia.
b) Lupta greșită datorită metodelor - ,,Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească” (2 Cor.10:3).
c) Lupta greșită datorită direcției - ,,De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre?” (Iacov 4:1).
d) Lupta greșită datorită scopului - ,,Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi” (Iacov 4:2)." ,,Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efes. 6:12).
e) Lupta buna datorită scopului - ,,Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei... să te lupţi lupta cea bună” (1 Tim. 1:18). Petru a scos sabia, dar la rugăciune a adormit.
2. DISCIPLINĂ - ,,se luptă după rânduieli” (2 Tim. 2:5c). Mulți creștini cred în mod greșit că harul este incompatibil cu disciplina, însă Pavel menționează că ,,Harul ne învață” (Tit 2:11-12). Harul este mai exigent decât legea, fiindcă se ocupă de disciplinarea gândurilor, sentimentelor și motivațiilor, în timp ce legea se ocupă doar de disciplinarea faptelor. ,,Ați auzit ca s-a zis celor din vechime (LEGE)... dar eu vă spun... (HAR)” (Matei 5:21-22; 27-28; 33-34). Singura justiție din lume care pedepsește gândurile, sentimentele și motivațiile păcătoase este Justiția divină (doar ea are dovezi impotriva acestor pacate din interior).
- Disciplinarea furiei - ,,oricine se mânie pe fratele său”
- Disciplinarea cuvintelor - ,,oricine va zice fratelui său...”
- Disciplinarea privirilor păcătoase - ,,oricine se uită la o femeie”
- Disciplinarea poftelor - ,,oricine se uită la o femeie ca s-o poftească”
- Disciplinarea angajamentelor - ,,să nu jurați deloc”
3. VICTORIE - ,,nu este încununat” (2 Tim. 2:5b). ,,Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu" (Apoc. 2 :7). ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte" (2:11). ,,Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte" (Apoc. 2:17). ,,Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste Neamuri" (Apoc. 2:26). ,,Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui." (Apoc. 3:5). ,,Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou" (Apoc. 3:12). ,,Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie” (Apoc. 3:21).

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.