Jul
24
2016

Apostolul Ioan scrie în prima sa epistolă despre iubirile interzise

Apostolul Ioan scrie în prima sa epistolă despre iubirile interzise: iubirea de lume și iubirea lucrurilor din lume. „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume - pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii - nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2:15). Cele trei cuvinte pe care apostolul iubirii le repetă sub ispirația Duhului sunt lumea, pofta și dragostea. Deși noi trebuie să iubim oamenii din lume, noi nu trebuie să iubim lumea, fiindcă lumea este un sistem care luptă împotriva lui Dumnezeu. Să nu uităm că lumea L-a ucis pe Cristos, pe apostoli și pe martirii din toate timpurile.
Ce spune Biblia despre lume? Ioan spune în cartea Apocalipsa că Satan „înșeală întreaga lume” (Apoc. 12:9; 13:14). Pavel precizează că Satan este „Dumnezeul lumii acesteia” (2 Cor. 4:4). Mântuitorul îl numește pe diavolul „Stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31). Ioan spune că toată „lumea zace în cel rău” (1 Ioan 5:19). Domnul spunea: ,,Împărăția Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18:36). Afirmația lui Pavel este categorică: „Lumea este răstignită față de mine și eu față de lume” (Gal. 6:14). Iacov poruncește: „Să ne păzim neîntinați de lume” (Iac. 1:27). Pavel sugerează: „Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia” (Rom. 12:2). Pavel ne atrage atenția, prezentându-ne exemplul unui creștin influențat de lume: „Căci Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit” (2 Tim. 4:10). Iacov atrage atenția asupra infidelității spirituale: „Cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrașmaș cu Dumnezeu” (Iac. 4:4). Întrebarea lui Cristos ne trezește la realitate: „Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul?” (Mc. 8:36). Anticipând confuzia, Ioan lămurește problema: „Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea” (1 Ioan 5:4). În concluzie, Ioan expliucă motivul pentru care lumea îi urăște pe creștini: „Le-am dat Cuvântul Tău și lemea i-a urât” (Ioan 17:14).
Lumea este o iubire interzisă. O a doua iubire interzisă sunt lucrurile din lume, respectiv pofta: ,,Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții". Petru demască faptul că stricăciunea care este lume este generată de poftă (2 Petru 1:4). Deși dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele este cea mai mare poruncă, dragostea de lume și dragostea pentru lucrurtile din lume sunt două dintre iubirile interzise.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.