Oct
5
2014

Apostolul Pavel este cel mai prolific scriitori al cărților Bibliei

Apostolul Pavel este cel mai prolific scriitori al cărților Bibliei, fiind folosit de Dumnezeu să scrie 13 din cele 21 de epistole ale Noului Testament. El explică teologia justificării prin credință, învățătura despre căsătorie și familie, despre Biserică și despre Cina Domnului. În prima sa epistolă scrisă corintenilor, în capitolul 11, apostolul explică Cina Domnului în contextul bisericii din Corint. Prezentând starea spirituală a corintenilor, Pavel ne ajută să conștientizăm că Dumnezeu este interesat de starea Bisericii Sale. Observând cu atenție maniera în care Pavel vorbește despre problemă și soluție, înțelegem faptul că folosirea eficienta a unei soluții depinde în mare măsură de succesul idenficării problemei. Nu putem trata o boală atâta timp cât nu suntem conștienți de prezența ei. Pavel folosește metoda investigării bisericii din Corint pentru diagnosticarea problemei care afecta negativ starea spirituală a frățietății. În prima parte a pasajului, Pavel identifică problemele, urmând ca în a doua parte să ofere soluțiile. Pavel începe acest pasaj cu expresia ,,vă dau aceste învățături...”, sugerând faptul că Biserica are nevoie de învățătură pentru creșterea credinței și pentru creșterea spirituală. Prima problemă pe care o constată apostolul e faptul că sunt oameni care frecventează biserica să se facă mai răi, nu mai buni. Parafrazând vers. 17 înțelegem următoarele: „motivaţia cu care voi vă adunaţi împreună nu este aceea de a deveni mai buni, ci aceea de a deveni mai răi; voi faceţi acest lucru într-un mod conştient, voi chiar vă propuneţi acest lucru”. Este greu de crezut că unii dintre oamenii care vin la Cina Domnului au astfel de motivații vinovate. Demascând această problemă ascunsă în inima lor, Pavel identifică manifestările păcătoase care îi țineau robi unui stil de viață păcătos:
1. Partide și dezbinări (vers. 18).
2. Egoism și lipsa iubirii frățești (vers. 21, 33)
3. Cei bogați îi disprețuiau pe cei săraci (vers. 22) Citind întreg pasajul, observăm cu ușurință faptul că mulții dintre ei nu au înțeles semnificația Cinei Domnului:
1. O considerau o petrecere, o sărbătoare (vers. 22).
2. Nu deosebeau trupul Domnului (vers. 29).
3. Nu se cercetau pe ei înșiși (vers. 28).
4. Luau Cina Domnului în chip nevrednic (vers. 27).
Continuând citirea, identificăm sfaturile duhovnicești pe care Pavel le adresează credincioșilor din biserică:
1. Cercetare spirituală temeinică înainte de împărtășire (28)
2. Înțelegerea voii lui Dumnezeu cu privire la Cina Domnului printr-o învățătură biblică (23-34)
3. Respect față de frați (33). În încheiere, Pavel îi avertizează cu privire la riscul pedepsei divine, manifestate prin îmbolnăvire și chiar moarte, în cazul nepăsării și nepocăinței (30-32). Păcatul și imaturitatea pot transforma măreția Cinei Domnului în pedeapsă și dezastru. Această sărbătoare trebuie folosită pentru amintirea Domnului, pentru proslăvirea Sa.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.