Apr
16
2017

Asemenea întrupării din fecioară, nici învierea Mântuitorului nu poate fi înțeleasă sau explicată pe deplin, fiindcă ele nu sunt fenomene obișnuite, naturale

Asemenea întrupării din fecioară, nici învierea Mântuitorului nu poate fi înțeleasă sau explicată pe deplin, fiindcă ele nu sunt fenomene obișnuite, naturale. Dimpotrivă, sunt inexplicabile, incredibile și imposibile. Întruparea și învierea sunt miracole, de aceea nu ne mirăm că inițial părinții Domnului nu au crezut în întrupare și ucenicii nu au crezut în înviere. Învierea Mântuitorului demonstrează puterea şi suveranitatea lui Dumnezeu asupra morții, asupra legilor naturii, asupra ostaşilor romani și asupra Diavolului. Dumnezeu susţine şi controlează istoria prin faptul că toate profeţiile despre naşterea, viaţa, activitatea, moartea şi învierea Mântuitorului s-au împlinit întocmai după cum au fost prevestite de VT, vechi de sute și chiar mii de ani. Soluţia oamenilor pentru moarte este plânsul, jalea și înmormântarea; soluția lui Dumnezeu pentru moarte este învierea, atât în cazul morţii Domnului Isus Hristos, cât şi în cazul morţii credincioşilor Lui. Moartea este plata şi consecinţa păcatului omenesc, însă învierea este răsplata încrederii în Dumnezeu. ,,Dacă moartea a venit prin om (Adam), tot prin om (Isus Hristos) a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos" (1 Cor. 15:21-22). Învierea Mântuitorului oferă întregului Cosmos o nouă perspectivă a vieţii, pentru faptul că a restaurat omul și creația care fuseseră pervertite. Diavolul care s-a răzvrătit în cer, instigând a treia parte din îngeri, a fost transformat în Satana şi aruncat împreună cu ei în văzduh. După facerea omului şi aşezarea lui în Eden, Diavolul momeşte pe Eva şi Adam şi aceștia păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu şi a dreptăţii Sale. Planul lui Dumnezeu este în derivă, omul şi întreaga natură sunt compromise. Atunci Creatorul a alcătuit un plan de restaurare a omului şi a tuturor lucrurilor pierdute. Acest plan se împlineşte la Golgota, când, pentru lumea decăzută şi vinovată, Isus plăteşte datoria, murind pe cruce. Peste trei zile înviază şi dreptatea Creatorului este satisfăcută, omul este justificat şi iertat de vinovăţia lui şi Diavolul, boala şi moartea sunt învinse. Prin învierea Sa, Mântuitorul oferă oamenilor neprihăniţi o altă perspectivă a locului de aşteptare după moarte. Oferă o altă perspectivă a mântuirii oamenilor şi, de asemenea, oferă o altă perspectivă a trăirii vieţii în linişte şi neprihănire. Apoi, învierea Sa oferă o nouă perspectivă a viitorului veşnic, prin faptul că promite învierea la viaţă eternă. Isus a promis că va veni să pregătească şi să ofere prin credinţă mântuirea oamenilor. Diavolul, guvernatorii şi preoţii nu L-au putut opri. El a promis că va reveni pentru cei mântuiţi şi nimeni nu-L va putea opri. Pregăteşte-te să-L întâlneşti! Ca și moartea Sa, învierea Domnului are martori. Ambele au fost evenimente publice: 1. L-a văzut Maria Magdalina în grădina mormântului (Ioan 20:11-18). 2. L-au văzut două dintre femeile evlavioase (Matei 28:9-10). 3. L-a văzut apostolul Petru (Luca 24:34). 4. L-au văzut doi dintre ucenici pe drumul Emausului (Luca 24:13-35). 5. L-au văzut ucenicii ascunşi de iudei în Ierusalim (Ioan 20:19:23). 6. L-au văzut apostolii şi Toma după opt zile de la înviere (Ioan 20:26-29). 7. L-au văzut şapte dintre apostoli pe malul Tiberiadei (Ioan 21:1-14). 8. L-au văzut cei 11 ucenici pe un munte din Galilea (Matei 28:16-20). 9. L-au văzut toţi apostolii şi ucenicii în ziua înălţării (Luca 24:44-53). Pentru că Isus a înviat, şi noi vom învia. Puterea care L-a înviat pe El ne va învia şi pe noi. Dacă păcatul ne-a coborât în moarte, învierea ne va ridica în viaţă veşnică. Garanţia învierii Lui este mormântul gol şi 2000 de ani de istorie creştină. Dacă ai păcătuit ca să mori, acum pocăieşte-te ca să înviezi.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.