May
29
2016

Astăzi poporul american își cinstește eroii, amintindu-și de patriotismul, sacrificiile și jertfa lor

Astăzi poporul american își cinstește eroii, amintindu-și de patriotismul, sacrificiile și jertfa lor. Sărbătoarea a fost introdusă la început pentru a cinsti soldații unioniști uciși în Războiul Civil American – dar după Primul Război Mondial a fost extinsă la cinstirea americanilor care au murit în orice război. Națiunea își manifestă anual recunoștința, amintindu-și de soldații care și-au dat viața pentru țară, pentru dreptate, libertate și adevăr, fiind o dovadă de omenie, respect și apreciere a eroismului lor pentru cei morți.
Această sărbătoare de recunoștință a poporului american dedicată eroilor este o lecție de viață pentru poporul lui Dumnezeu care celebrează pe cel mai mare Erou, pe Fiul lui Dumnezeu jertfit pentru libertatea noastră. Eroismul lui Isus Cristos, sacrificiul și suferința nu trebuie uitate. El Și-a asumat păcatele oamenilor, a suferit pedeapsa pentru vinovăția lor, S-a expus dreptății și a suferit mânia lui Dumnezeu. Cristos ne-a luat apărarea, Lui fiindu-i imputată toată vinovăția omenirii. Se apreciază că au trăit peste 110,000,000,000 de oameni pe pământ și dacă fiecare dintre ei a făcut doar un singur păcat pe zi, Cristos a murit pentru 2, 810,500,000,000,000 de păcate. Cât de mare ar trebui să fie vinovăția unui om pentru atâtea păcate? Pentru această vinovăție a murit Fiul lui Dumnezeu. El este Eroul nostru, El a putut să ne scape, redându-ne libertatea și viața.
Riscul să-L uităm este maxim, fiind concentrați pe lucrurile din prezent. Exemplul poporului evreu, care L-a uitat pe Dumnezeu, este cel mai potrivit. Regatul Unit, reunind cele 12 triburi, s-a format în jurul anilor
1050 î.Hr. și a durat 120 de ani sub conducerea împăraților Saul, David și
Solomon, fiecare domnind câte 40 de ani. În jurul anilor 930 î.Hr. după moartea lui Solomon, Regatul Unit s-a dezbinat, împărțindu-se în Regatul
de Sud/Iuda, cu capitala la Ierusalim și Regatul de Nord/Israel cu capitala la
Samaria. Regatul de Nord, Israel, a supraviețuit aproximativ 210 de ani, până în anul 722 î.Hr. când a fost distrus de împăratul asirian Salmanasar V, fiul celebrului rege asirian, Tigalt Pileser III (2 Împărați 18:10). Regele asirian a atacat Samaria și după 3 ani de asediu a cucerit-o, a distrus-o și a risipit cele zece triburi printre popoarele vremii. După 210 de ani, 19 regi, Israel care a luat naștere într-un context al răzvrătirii, este distrus și dacă nu ar fi fost slujirea prorocilor Ilie și Elisei, probabil că ar fi fost distrus mult mai devreme.
Regatul de Sud/Iuda, a rezistat aproximativ 345 de ani, până în anul 586 î.Hr., când Nebucadnețar a asediat 30 de luni Ierusalimul. Asedierea Ierusalimului a început la 15 ianuarie 588 î.Hr. (2 Împ.. 25:1) și a durat până la 19 iulie 586 î.Hr. (2 Împ. 25:2; Ier. 39:2), când oștirea babiloniană a dărâmat zidurile cetății, palatele și toate celelalte case au fost arse până în temelii. Cea mai mare parte dintre iudei au fost duși captivi în Babilon, dar unii dintre oamenii cei mai săraci ai țării au fost lăsați pe loc. Nebucadnețar a numit guvernator peste ei un iudeu pe nume Ghedalia, care a ales Mițpa ca reședință a administrației (2 Împ. 25:22; 2 Cron. 36:20).
Aceasta este istoria tristă a unui popor nerecunoscator, a unui popor care L-a trădat pe Dumnezeu, înlocuindu-L cu oricine și cu orice: ,,Totuşi, poporul Meu M-a uitat şi aduce tămâie idolilor; s-a abătut din căile lui, a părăsit vechile cărări şi a apucat pe cărări şi drumuri nebătute, făcând astfel din ţara lor o pustietate, o veşnică batjocură; toţi cei ce trec prin ea sunt uimiţi şi dau din cap" (Ier. 18:15-16).
Închinarea oamenilor în fața lui Dumnezeu exprimă respect, ascultarea lor demonstrează iubirea, trăirea cu El în suflet și-n gând arată dedicarea. Sărbătoarea poporului american de astăzi este un exemplu al sărbătorii poporului lui Dumnezeu din fiecare zi. Isus este Eroul nostru veșnic.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.