Jan
7
2018

Având intenția să-l instruiască pe tânărul Timotei, Apostolul Pavel îi trimite o a doua scrisoare

Având intenția să-l instruiască pe tânărul Timotei, Apostolul Pavel îi trimite o a doua scrisoare în mesajul căreia îl compară pe credinciosul autentic cu un ostaș, cu un sportiv și cu un agricultor, vrând să-i sugereze uceniciului său asocierea dintre caracteristicile vieții și activității celor trei profesii cu viața creștină. În a doua parte a capitolului doi, bătrânul Pavel îl compară pe credincios cu un vas. În sens figurativ Biblia folosește cuvântul ,,vas” cu referire la persoane. Chiar despre Pavel spune Dumnezeu: ,,...este un vas pe care-l am, ca să ducă numele Meu înaintea Neamurilor...” (Fapte 9:15). De asemenea, termenul vas este folosit cu sens figurativ făcând referire la inima omului. Biblia vorbește despre vase care au fost întrebuințate la activitățile casnice sau în cadrul serviciilor divine. Vasele menționate în Biblie erau facute din diferite materiale: aur, argint, lemn, piatră, pământ, fildeș, aramă, fier, marmură sau alabastru. Destinația vaselor menționate în Biblie este, de asemenea, diferită: vasul cu mană din pustie, vasele sfinte din casa lui Dumnezeu, vasele de uz casnic, vasele de curățire ceremonială, vasul olarului menționat de profetul Ieremia etc.
Apostolul Pavel reia comparația credinciosului cu un vas în scrisoarea adresată credincioșilor din Roma, remarcând faptul că și vasele, asemenea oamenilor, pot fi de cinste sau de rușine (Romani 9:21). Care sunt conditiile pentru ca un vas să fie folosit de o gospodină în bucătărie sau un om să fie folosit în Împărăția lui Dumnezeu?
1. Vasul trebuie să fie gol (2 Împ. 4:1-3). Pe un om plin de mândrie, de poftele cărnii și de proiectele lumii nu-l poate folosi Dumnezeu.
2. Vasul trebuie să fie curat (2 Tim. 2:21a). Dumnezeu nu este coruptibil și nu Se asociază cu oamenii care trăiesc în păcat. ,,Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5:8). Uneori se spune despre oamenii care vin la biserică, dar trăiesc după principiile și poftele lumii: ,,Este bine că totuși vin și ei la biserică!” Este adevărat, este bine că vin la biserică, însă vor accepta în timp ce vin la biserică să trăiască după principiile lui Dumnezeu așezate în Biblie și citite în Biserică? Venitul la biserică nu mântuiește, ci creează oportunități de mântuire, fiindcă omul aude, înțelege și apoi acceptă sau refuză.
3. Vasul trebuie să fie consacrat. Nimeni nu poate folosi un vas care este în dulapul vecinului. Tot așa, Dumnezeu nu poate primi slujirea unui om care nu se consacră să slujească.
4. Vasul trebuie să fie folositor. Vasul pe care nu l-ai folosit niciodată l-ai cumpărat degeaba și a ocupat locul degeaba. Ce folos are Dumnezeu de un om de care nu Se poate folosi niciodată, care este prea ocupat, prea nemulțumit, de altă părere etc.? Uneori luptele cu oamenii, generate de concurență, invidie sau, nemulțumire, pot face pe cineva nefolositor pentru Dumnezeu.
Vasul de care vorbește Biblia, simbolizându-l pe credinciosul autentic, este asemenea unui vas de porțelan din vitrină - curat, alb, rezistent, disponibil pentru orice situație în care gospodina casei îl va folosi. Am început un an nou prin mila Domnului și, motivați de bunătatea Creatorului manifestată în viețile și casele noastre, ne angajăm să fim un porțelan al lui Dumnezeu, un vas de cinste, un vas curat, un vas folositor.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.