Jan
29
2017

Avraam a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, întemeietorul poporului evreu

Avraam a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, întemeietorul poporului evreu. El este respectat în cele trei mari religii monoteiste: Iudaism, Creștinism și Islamism. Pe vremea când locuia cu soția lui, Sara, și cu tatăl său în Haran – Irakul de astăzi – Avraam a fost chemat de Dumnezeu să plece într-o altă țară și din el să facă poporul mesianic. La vârsta de 75 de ani, Avraam cu soția sa, Sara, și cu nepotul său au plecat din Haran spre Canaan, împreună cu turmele lor și aproximativ 100 de robi (Gen. 14:14). La 86 de ani Avraam l-a avut pe Ismael cu Agar, roaba soției sale (Gen. 16). La vârsta de 99 de ani, Dumnezeu a reînnoit față de Avraam termenii legământului încheiat cu el (Gen.17:2, 4-6). La 100 de ani, Avraam a primit moștenitorul așteptat, pe Isaac (Gen. 21:1-7). La 75 de ani, Avraam „a murit bătrân și sătul de zile” și a fost înmormântat de Isaac și Ismael în peștera de la Macpela, alături de Sara, soția sa (Gen. 25:7-11).
Avraam a înțeles că ascultarea rugăciuni depinde în mare măsură de intensitatea și autenticitatea relației sale cu Dumnezeu. De aceea întreaga sa viață se desfășoară în jurul altarelor pe care le-a construit și în fața cărora s-a închinat lui Dumnezeu. Rugăciunea lui Avraam este a doua rugăciune întâlnită în Biblie, prima fiind rugăciunea generației lui Set (Gen. 4:26).
1. Închinarea în fața altarului de la Sihem (Gen. 12:6-7)
2. Rugăciunea înaintea altarului de la Betel (Gen. 13:1-3)
3. Rugăciunea de mijlocire înaintea altarului de la Hebron
Rolul de mijlocitor în rugăciune a fost predominant în VT, în cazurile lui Avraam, Moise, David, Samuel, Ezechia, Ilie, Ieremia, Ezechiel și Daniel. Biblia ne avertizează că a nu mijloci pentru alții este păcat (1 Sam. 12.23).
Explicația rugăciunii de mijlocire a lui Avraam pentru Sodoma:
1. Avraam mijlocește după ce se apropie de Domnul. Mulți oameni se roagă fără să se apropie de Dumnezeu.
2. Avraam se apropie de Dumnezeu cu respect și pietate. Sunt mulți oameni care se roagă de parcă ar vorbi cu un muritor.
3. Avraam rămâne înaintea Domnului. A fost înaintea Domnului înainte de rugăciune și a rămas înaintea Domnului după rugăciune. Pentru Avraam, Dumnezeu a fost mai important decât rugăciunea și mai important decât răspunsul.
4. Avraam are un caracter apreciat de Dumnezeu. ,,...Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească…” (v. 17, 19).
5. Avraam mijlocește pentru oamenii buni, dar în mod indirect și pentru Sodoma. De șase ori Dumnezeu spune că nu va distruge cetatea datorită oamenilor buni (v. 26, 28, 29, 30, 31, 32).
6. Avraam știe că Dumnezeu nu va distruge binele din cauza răului, de aceea mijlocește pentru Sodoma argumentând cu prezența oamenilor buni.
Este imposibil de înțeles dragostea lui Dumnezeu și a oamenilor sfinți, care manifestă dragostea lui Dumnezeu. Nici un om nu este atât de păcătos ca să nu poată fie iertat de Dumnzeu, atunci când se încrede în Isus Cristos și se căiește de păcatele pe care le-a făcut. Dacă ești ca Avraam, roagă-te pentru oamenii care sunt asemena celor din Sodoma. Dacă ești asemenea oamenilor din Sodoma, întoarce-te la Dumnezeu pentru a primi iertarea și viața veșnică.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.