Jul
30
2017

Biblia este Cartea prin care Dumnezeu a descoperit oamenilor voia Sa

Biblia este Cartea prin care Dumnezeu a descoperit oamenilor voia Sa. Atunci când renunțam la Biblie totul este relativ. Primele trei Evanghelii se încheie cu mandatul de misiune pe care Mântuitorul Hristos îl încredinţează Bisericii Sale. Au trecut două mii de ani de atunci şi Biserica este încă responsabilă de acest mandat divin. Biserica creştină este mai mare astăzi decât acum două mii de ani, are mai multe resurse materiale, mai mulţi oameni instruiţi teologic şi potenţialul pentru misiune este uriaş. Hristos Însuşi a avut o viaţă de misiune, investind totul în împlinirea intereselor Împărăţiei lui Dumnezeu - ,,Căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis" (Ioan 6:38). Mandatul lui Hristos pentru Biserica Sa, menţionat în Evanghelia după Marcu 16:15-20, este urgent şi concret:
- Obligaţia şi urgenţa misiunii - ,,duceţi-vă"
- Zona de misiune - ,,în toată lumea"
- Scopul misiunii - ,,propovăduiţi Evanghelia"
- Beneficiarii misiunii - ,,orice făptură"
- Condiţiile beneficiarilor - ,,cine va crede şi se va boteza"
- Numirea beneficiului - ,,va fi mântuit"
- Dovada primirii beneficiului - ,,în numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşa".
Și Apostolul Pavel a procedat asemenea Mântuitorului, propovăduind Evanghelia la orice făptură. Slujirea lui a fost plină de suferință: ,,De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţi mincinoşi..." (2 Cor. 11:24-26) Misiunea predicării Evangheliei la orice făptură este mandatul Bisericii, porunca Stăpânului. Misiunea justifică existenţa Bisericii şi explică scopul acesteia. Misiunea este obligatorie şi urgentă. Ea nu trebuie făcută pentru că este uşoară, nici evitată pentru că este grea. Misiunea este proiectul lui Dumnezeu, este responsabilitatea noastră. Pavel spunea: ,,Daca vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia" (1 Cor. 9:16).
Cu puţin timp înainte să moară, Hristos spunea: ,,Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac" (Ioan 17:4). Cu puţin timp înainte să moară, Pavel spunea: ,,M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credinţa, de acum mă aşteaptă cununa neprihănirii..." (2 Tim. 4:7).
Noi suntem acum cu puţin timp înainte de vremea în care vom repeta cuvintele Mântuitorului, ale lui Pavel, şi ale apostolilor Săi. Ne-a rămas puțin timp, însă suficient pentru a face ceea ce este cu adevărat important: să continuăm predicarea Evangheliei, asemenea Domnului nostru.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.