Jul
6
2014

Biblia explică în 2 Petru 3

Biblia explică în 2 Petru 3 că Mântuitorul Isus Hristos este centrul Universului din punctul de vedere al spaţiului, al timpului şi al adevărului. Dincolo de EL este o lume care-L respinge, care nu-L urmează şi nu-L slujeşte. Acolo sunt EI, oamenii care nu cred în EL şi nici în mântuirea Lui. EI sunt oamenii nenăscuţi din nou şi nesfinţiţi de sângele care a curs pe Dealul Golgota. Deşi EI pot fi religioşi, nu fac parte din Împărăţia Lui şi nu trăiesc în prezenţa Sa. Dincoace de EI este o altă lume, suntem NOI. NOI am fost cu EI şi ca EI, dar când am citit în Biblie despre EL, despre mântuirea lui Dumnezeu prin EL, am înţeles chemarea divină la iertare şi restaurare, şi am ieşit dintre EI. Şi EI au fost chemaţi, şi EI puteau ieşi, dar n-au vrut. NOI nu suntem superiori faţă de EI, ci doar diferiţi. Deşi folosim aceleaşi magazine, aceleaşi drumuri, trăim şi muncim împreună, noi suntem separaţi de El. NOI suntem cu EL şi pentru EL. EI sunt fără EL şi cel puţin indiferenţi faţă de EL sau împotriva Lui. Între NOI şi EI este EL. De fapt, EL a murit pe cruce pentru toţi oamenii, însă EI nu Îl acceptă ca Domn şi Mântuitor, crezând că EL nu există sau că EI sunt suficient de buni ca să nu aibă nevoie de EL. Toţi oamenii sunt păcătoşi, la fel de păcătoşi, dar EL a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor. Noi am acceptat justificarea Lui şi am fost iertaţi, EI nu au acceptat iertarea Lui şi au rămas păcătoşi, în păcat. Care este profilul şi identitatea acestor două categorii de oameni?

I. EI SUNT OAMENI NELEGIUIŢI (nu respectă legea divină din Biblie, deşi respectă legile sociale, profesionale, de circulaţie, de igienă...)

1. EI batjocoresc - ,,Înainte de toate să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori..."

2. EI sunt conduşi de pofte - ,,vor trăi după poftele lor"

3. EI vor să ne descurajeze pe NOI - ,,Unde este făgăduinţa venirii Lui?"

4. EI ne influenţează negativ pe NOI - ,,Păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria" (autenticitatea)

5. EI ignoră Scripturile - ,,înadins se fac că nu știu...” 6. EI ignoră judecata lui Dumnezeu - ,lumea de atunci a pierit înecată de apă... pământul de acum este păstrat pentru judecată"

II. NOI SUNTEM OAMENI SFINŢIŢI

1. NOI cunoaştem caracterul lui Dumnezeu - ,,Pentru Domnul o zi este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o zi"

2. NOI credem promisiunile lui Dumnezeu - ,,Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţelor Lui"

3. NOI acceptăm pocăinţa - ,,Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru noi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci să vină la pocainţă"

4. NOI aşteptăm răpirea Bisericii - ,,Dar noi după făgăduinţa Lui aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, pe care va locui neprihănirea"

5. NOI luptăm pentru o viaţă de puritate - ,,Ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi printr-o purtare sfantă şi evlavioasă..."; ,,Siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace"

6. NOI Îl slujim pe EL - ,,aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu"

7. NOI îi respectăm pe sfinţi - ,,preaiubitul frate Pavel” (deşi Pavel l-a mustrat în public pe Petru, acesta îl numeşte ,,preaiubitul frate Petru")

         EL a murit pentru păcat ca să ne poată sfinţi, noi trebuie să murim faţă de păcat ca să putem rămâne până la sfârşit mântuiţi. NOI nu mai suntem ca EI pentru că EL a murit pentru păcat. NOI trebuie să ne păstrăm până la sfârşit diferiţi de EI, ca să avem parte în veşnicie cu EL.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.