Feb
14
2016

Biblia îi pomeneşte pe cei doi tâlhari condamnaţi la moarte prin crucificare, doar pentru faptul că au fost executaţi în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu Mântuitorul Isus Cristos.

Biblia îi pomeneşte pe cei doi tâlhari condamnaţi la moarte prin crucificare, doar pentru faptul că au fost executaţi în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu Mântuitorul Isus Cristos. Ei au avut aceeaşi mentalitate şi stil de viaţă înainte să fie condamnaţi la moarte, însă unul dintre ei s-a convertit în timpul crucificării. Luca este singurul evanghelist care prezintă detaliile convertirii tâlharului de pe cruce, remarcând prin aceasta faptul că niciun om nu este prea rău ca să pimească iertarea lui Dumnezeu prin pocăinţă.
I. ASEMĂNĂRI ŞI DIFERENŢE ÎNTRE OAMENII CARE-L ÎNCONJURAU PE CRISTOS
Trecutul celor doi tîlhari este asemănător, însă prezentul e diferit. Dintre toţi oamenii care L-au batjocorit pe Mântuitorul în timpul crucificării, tâlharul a fost singurul care s-a convertit şi, prin urmare, viaţa, convingerile, valorile, priorităţile şi atitudinile lui au fost schimbate. Schimbarea care vine din interior este adevărata schimbare. Schimbarea care vine din iniţiativă personală este adevărata schimbare. Schimbarea făcută din dragoste este adevărata schimbare. Experienţa suferinţei crucificării, oportunitatea de a vedea cum se comportă Cristos în suferinţă, conştientizarea vulnerabilităţii vieţii l-au determinat pe unul dintre tâlhari să se convertească.
II. ASEMĂNĂRILE ŞI DIFERENŢELE DINTRE CEI TREI CONDAMNAŢI LA MOARTE
Pe cele trei cruci ridicate pe dealul Golgota erau crucificaţi trei condamnati la moarte, Isus Cristos şi doi tâlhari. Toţi trei erau în aceeaşi situaţie şi au avut parte de acelaşi tratament. Toţi trei erau răstigniţi în același loc, în acelaşi timp şi experimentau aceeaşi suferinţă. Totuşi, aveau opinii diferite despre păcat, despre Cristos şi despre ei înşişi.
III. CE A ŞTIUT TÂLHARUL CONVERTIT DESPRE CRISTOS ŞI DESPRE SINE
1. A ştiut că Isus Cristos este Dumnezeu: ,,Doamne…” (v. 42a)
a) Este etern: ,,Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta." (v. 42b)
b) Este Împărat: ,,Când vei veni în Împărăţia Ta.” (v. 42c)
c) Este neprihănit: ,,Omul acesta n-a făcut niciun rău.” (v. 41c)
2. A avut o înțelegere corectă a stării lui spirituale:
a) Îşi asumă responsabilitatea propriilor păcate: ,,Pentru noi este drept, pentru că primim răsplata.”
b) Îl confruntă pe colegul său pentru că este nedrept: ,,Nu te temi tu de Dumnezeu, Tu care eşti sub aceeaşi osândă?”
IV. REACŢIA MĂNTUITORUL LA POCĂINŢĂ TĂLHARULUI CONVERTIT
Singura persoana căreia îi răspunde Mântuitorul este tâlharul convertit. El îi oferă tălharului convertit cele mai bune lucruri:
1. Îi oferă cea mai bună zi: ,,Astăzi”
2. Îi oferă cea mai bună companie: ,,cu Mine"
3. Îi oferă cel mai bun loc: ,,în Rai”
Faptul că un tâlhar aşa de vinovat a putut fi iertat de Dumnezeu este o încurajare pentru orice altă fiinţă umană.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.