Jul
16
2017

Biblia spune că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, însă nu se referă la aspectul material al vieții, ci la aspectul spiritual, moral și familial

Biblia spune că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, însă nu se referă la aspectul material al vieții, ci la aspectul spiritual, moral și familial. ,,Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia” (2 Timotei 3:1-5). Vremurile din urmă sunt caracterizate de confuzie la nivel ideologic și destrăbălare la nivel moral. Apostolul Petru scrie două epistole pentru oamenii credincioşi, învăţându-i ce și cum trebuie să facă în aceste vremuri din urmă:
I. PĂSTRAREA ECHILIBRULUI SPIRITUAL PRIN RĂMÂNEREA ÎN CUVÂNTUL SCRIPTURILOR. ,,Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înştiinţări, ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri” (2 Petru 3:1-2).
Biblia este adevărul care motivează la sfințenie, echilibru şi abstinență de la păcat, de aceea fundamentele Bibliei sunt esențiale:
1. Infailibilitatea Bibliei
2. Dumnezeirea lui Isus Cristos
3. Indispensabilitatea nașterii din nou
4. Abstinența de la păcat și cultivarea sfințeniei
5. Așteptarea revenirii lui Isus Cristos
II. ÎN VREMURILE DIN URMĂ OAMENII VOR FI BATJOCORITORI ȘI MOTIVAȚI DE POFTE. Pofta este definită ca fiind dorința obsedantă de a face sau obține ceva pe orice cale. ,,Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor… (2 Petru 3:3). Oamenii vor trăi ori după îndemnurile Bibliei ori după îndemnurile poftelor lor. Iacov a spus: „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit” (Iacov 1:14). Biblia ne învață: ,,Fugi de poftele tinereții, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată” (2 Timotei 2:22).
III. ÎN VREMURILE DIN URMĂ OAMENII VOR CONTESTA REVENIREA LUI ISUS CRISTOS. ,,…vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” (2 Petru 3:3-4) Soluția lui Dumnezeu pentru moarte va fi învierea doar atunci când soluția omului pentru păcat va fi pocăința si sfințirea.
Din cauza păcatului, Dumnezeu a distrus pământul prin apă și prin foc:
1. Potopul lui Noe (Gen. 6)
2. Focul din Sodoma şi Gomora (Gen. 18)
Vremurile din urmă sunt un mare examen de credință, iubire și fidelitate. Am fost creați să atingem măreția, suntem chemați să-L arătăm pe Stâpânul nostru și să-L slujim cu responsabilitate și devotament.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.