Nov
9
2014

Biserica este totalitatea credincioşilor mântuiţi, din toate timpurile

Biserica este totalitatea credincioşilor mântuiţi, din toate timpurile. Termenul de biserică vine din cuvântul grecesc ekklesia = sfat, adunare. În vremea NT cuvântul ekklesia însemna convocarea cetăţenilor pentru o adunare socială sau a soldaţilor pentru un scop militar. Biserica este primul loc unde poate fi întâlnit creştinismul. Kart Barth, unul dintre cei mai respectaţi teologi de la Calvin încoace, spunea că unul dintre cele mai elementare moduri în care Biserica mărturiseşte despre Isus Hristos este simpla ei existenţă.
I. TERMINOLOGIA FOLOSITĂ PENTRU BISERICĂ
Termenul de Biserică este folosit cu mai multe înţelesuri în Biblie şi în viaţa de biserică:
1. Biserica locală - grupul de credincioşi, mai mare sau mai mic, care se întâlnesc în același loc, în acelaşi timp, ca să se închine lui Dumnezeu - ,,spune sănătate bisericii care se adună în casa lor” (Rom. 16:5).
2. Biserica mondială - totalitatea bisericilor locale la un moment dat - ,,Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate” (Rom. 16:16).
3. Biserica universală - totalitatea bisericilor locale din toate timpurile şi din toate locurile - ,,Cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efes. 5:25).
II. METAFORE CARE DEFINESC BISERICA
Pentru a putea înţelege complexitatea bisericii, Scriptura foloseşte aproximativ o sută de metafore.
1. Familia: ,,Nu mustra cu asprime pe un bătran, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe nişte fraţi; pe femeile bătrâne ca pe nişte mame; pe cele tinere ca pe nişte surori, cu toată curăţia” (1 Tim. 5:1-2).
2. Logodnica - ,,Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată” (2 Cor. 11:2).
3. Mireasa - ,,Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Gal. 5:25).
4. Mlădiţa viţei de vie - ,,Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămane în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5).
5. Ogor - ,,Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească; aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească” (1 Cor. 3:6-7).
6. Templul - ,,Şi voi ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos” (1 Petru 2:5).
7. Copilul - ,,Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare în parte madularele Lui” (1 Cor. 12:27). Biserica suntem noi, mireasa lui Hristos, după care El Se va întoarce în curând şi o va duce în slavă pentru eternitate.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.