May
7
2018

Biserica trebuie sa evaghelizeze lumea

Evanghelizarea este misiunea primordială a Bisericii: ,,Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile" (Matei 28:19). Evanghelizarea justifică existența Bisericii, iar succesul acesteia aduce glorie lui Dumnezeu și împlinește interesele Împărăției Sale. Ioan Botezătorul și Mântuitorul Cristos și-au început misiunea evanghelizând: ,,Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Amândoi au proclamat toată viața mesajul acesta, amândoi au murit pentru mesajul acesta. Apostolul Pavel a spus: ,,Vai de mine dacă nu predic Evanghelia...” Dumnezeu ne-a trimis să mergem la oameni, nicidecum să-i așteptăm pe oameni să vină la noi. Când Biserica nu mai evanghelizează dovedește neascultare de porunca ,,Duceți-vă...”, manifestă lipsă de viziune, lipsă de interes, comoditate și frică. Cartea Faptele Apostolilor explică evanghelizarea Bisericii în 32 de ţări, 54 de oraşe și 9 insule mediteraneene. Sunt menţionați peste 95 de evangheliști, cel mai des amintiți fiind: Petru, Ştefan, Filip, Barnaba, Iacov, Pavel, Timotei, Tit, Aquila și Priscila... În acest context s-au convertit 3000 de oameni la predica lui Petru în Ierusalim, s-au convertit ministrul de finanțe al Etiopiei, congresmanul Saul pe drumul spre Siria, ofițerul Corneliu în Cezareea, Lidia, vânzătoarea de purpura, unul dintre polițiștii care lucra la închisoarea din Filipi. Atunci când Biserica face evanghelizare ea trebuie să evite potențialele riscuri: 1. Încercarea de a adapta biserica oricărei categorii de oameni printr-o teologie relativistă, adaptabilistă. 2. Prezentarea beneficiilor Evangheliei fără menționarea responsabilităţilor ei. 3. Credința greșită potrivit căreia Dumnezeu face totul sau biserica face totul, iar tu nu trebuie să faci nimic. 4. Compromiterea calității în favoarea cantității. 5. Oamenii apreciază vindecarea trupului mai mult decât mântirea sufletului, deși fiecare pretinde că iubește cerul mai mult decât pământul. Cei mai mulți oameni caută ajutor la biserică, nu caută adevărul. Marea majoritate a oamenilor care au venit la Isus au cerut vindecare, nu mântuire. În încercarea de a evangheliza lumea, biserica riscă să se confrunte cu anumite piedici: 1. Amânarea: ,,nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la seceriș?” (Ioan 4:35) 2. Indisponibilitatea: ,,Am cumpărat cinci perechi de boi, mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog.” (Luca 14:19) 3. Materialismul: ,,Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți.” (v. 18) 4. Divertismentul: ,,Tocmai acum m-am însurat, de acea nu pot veni.” (v. 20) Fiecare generație are onoarea și responsabilitatea să preia și să predea ștafeta misiunii împlinite. Cristos este cu noi, Duhul Sfânt este în noi, Biblia este la noi, Biserica este în jurul nostru, însă oamenii neconvertiți sunt în lume. Cristos ne-a trimis la ei, să le ducem mesajul, să le ducem modelul, să-L prezentăm pe El.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.