Jun
28
2015

Capitolele 6 şi 7 din cartea Faptele Apostolilor prezintă câteva aspecte ale vieţii şi slujirii primului martir al Bisericii Cretine, Ştefan.

Capitolele 6 şi 7 din cartea Faptele Apostolilor prezintă câteva aspecte ale vieţii şi slujirii primului martir al Bisericii Cretine, Ştefan.
1. Ordinarea lui Ştefan (6:1-6). El a fost unul dintre cei şapte bărbaţi aleşi să împlinească nevoia materială a văduvelor evreice sărace. Este interesant faptul că, deşi cei şapte diaconi au fost aleşi pentru o slujire caritabilă, criteriile de evaluare erau aceleaşi cu cele pentru alegerea slujitorilor spirituali: ,,...bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune...". Atunci când Dumnezeu cheamă un om în lucrare, de obicei biserica remarcă omul acela.
2. Mărturia lui Ştefan (6:7-15)
Ştefan, ,,omul cu faţă de înger" – ironie pentru învăţătura saducheilor care nu credeau în îngeri. Teologia lor greşită, de a nu crede în îngeri, i-a împiedicat să vadă semnul minunii divine care avea rolul să confirme faptul că Ştefan este trimis şi protejat de Dumnezeu.
3. Judecata lui Ștefan (7:1-50)
4. Martirajul lui Ștefan (7:51-60)
JUDECATA LUI ȘTEFAN
Ca şi Petru în capitolele patru și cinci, Ştefan, din acuzat, se transformă în acuzator, atunci când, având ocazia să se apere, se adresează membrilor soborului evreiesc predicând Evanghelia. Predica lui este o istorie a evreilor, în care se remarcă Avraam, Iosif, Moise, David, Solomon şi Domnul Isus. Neputând câştiga disputele teologice cu Ştefan, care era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, saducheii au folosit martori mincinoşi care l-au acuzat de hulă - hulă împotriva lui Moise, a lui Dumnezeu, a sfântului Locaş şi hulă împotriva Legii. Deşi acuzaţiile lor erau false, Ştefan se adresează soborului într-un mod politicos: ,,Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi!" Pledoaria rostită ne convinge pe deplin de cunoştinţele istorice ale lui Ştefan. Ştefan nu a confundat acurateţea adevărului pe care l-a susţinut cu atitudini sau cuvinte nepotrivite.
MARTIRAJUL LUI STEFAN
Asemănarea dintre moartea lui Ştefan şi cea a Mântuitorului este izbitoare.
1. Spre exemplu, înainte să-Şi dea duhul, Domnul a zis: ,,Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez Duhul” (Lc. 23:46), în timp ce Ştefan a zis: ,,Doamne Isuse, primeşte Duhul Meu” (v. 59). Diferenţa dintre Domnul şi Ştefan a fost una de autoritate, umilinţa şi inferioritatea fiind evidente în adresarea lui Ştefan.
2. Asemenea Mântuitorului, Ştefan a zis: ,,Doamne nu le ţine în seamă păcatul acesta". Este impresionant că, în timp ce el este ucis, se roagă pentru călăii săi, implorând mila şi iertarea divină peste ei.
Până la moartea lui Ştefan lucrarea creştină s-a limitat la zona Ierusalimului, însă persecuţia declanşată de moartea lui i-a determinat pe ucenici să se împrăștie peste tot. Saul din Tars, prezent la uciderea cu pietre a lui Ştefan, se uită şi el spre cer, dar nu-L vede pe Isus aşa cum L-a văzut Ştefan. Mai târziu, pe drumul convertirii, Saul Îl vede pe Domnul în experienţa pe care a avut-o pe drumul spre Damasc, când Mantuitorul i Se descoperă, însă tovarăşii lui de călătorie nu aud nimic. Ştefan și Saul au fost pe poziţii opuse faţă de cruce, asemenea celor doi tâlhari. Cu siguranţă, convingerea şi seninătatea martirului l-au marcat mult pe Saul. Ştefan este exemplul de slujitor care împleteşte strălucirea caracterului cu excelenţa slujirii. Cu o atitudine echilibrată, ori de câte ori are ocazia să ia cuvântul, inclusiv atunci când este invitat să se apere, Ştefan Îl predică pe Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Ştefan a fost omul care şi-a înţeles locul şi misiunea în planul lui Dumnezeu.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.