May
17
2015

Capitolul trei din Faptele Apostolilor explică vindecarea ologului din naştere şi predica lui Petru.

Capitolul trei din Faptele Apostolilor explică vindecarea ologului din naştere şi predica lui Petru.
I. Vindecarea ologului din naştere (v. 1-11)
Aceasta e prima minune a Bisericii Primare, menţionată de Luca în Faptele Apostolilor. În tranziţia de la iudaism la creştinism, apostolii încă mergeau la Templu pentru întâlnirile de rugăciune. La intrarea în Templu, la poarta Frumoasă, era un olog care cerşea creând un contrast dureros între frumuseţea porţii şi amărăciunea lui. Dumnezeu l-a vindecat prin cei doi apostoli. Mâna care l-a ridicat a fost a lui Petru, însă puterea care l-a vindecat a fost a Domnului Isus. Minunea făcută de Dumnezeu a atras atenţia locuitorilor oraşului din următoarele motive:
1. Era o împlinire a profeţiei Vechiului Testament - ,,Atunci se vor deschide ochii orbilor... atunci şchiopii vor sări ca un cerb” (Isaia 35:5-6).
2. Bolnavul, fiind olog din naştere, având peste 40 de ani, era cunoscut de toţi oamenii ca fiind bolnav fără şanse de vindecare.
3. Locul unde s-a petrecut minunea era la Templu, clădirea cea mai vizitată de toţi oamenii din oraş.
4. Ora 3:00 p.m. era timpul în care cei mai mulţi oameni veneau la Templu.
5. Petru şi Ioan erau cei mai proeminenţi dintre apostoli, iar predicile lui Petru prezentate în Ierusalim la Cincizecime, însoţite de minunile făcute în contextul coborârii Duhului Sfânt, au făcut din el o persoană cunoscută.
6. Bolnavul vindecat mergea acum printre oameni, constituindu-se într-un adevărat fenomen.
7. Marii preoţi şi liderii oraşului care-l contestau pe Isus şi pe apostolii Săi erau puşi acum în situaţia să explice cum au reuşit nişte rătăciţi să vindece un olog din naştere, iar ei, care deţineau adevărul, nu l-au vindecat.
II. Predica lui Petru (v. 12-26).
Minunea făcută de Dumnezeu a stârnit curiozitatea oamenilor şi Petru a ţinut o predică, explicându-le miracolul. Predica lui Petru are câteva părţi:
1. Provocarea curiozităţii - ,,...de ce vă miraţi de lucrul acesta?” (v. 12a)
2. Mutarea atenţiei de pe minune pe făcătorul minunii, Domnul Isus (v. 16)
3. Acuzarea populaţiei că L-au omorât pe Mântuitorul (v. 13-15). În contrast cu cinstea pe care I-a dat-o Dumnezeu lui Cristos, iudeii L-au necinstit:
a) L-aţi dat în mâna lui Pilat (v. 13)
b) V-aţi lepădat de El înaintea lui Pilat (v. 13)
c) V-aţi lepădat de Cel Sfânt şi aţi cerut să vi se elibereze un ucigaş (v. 14)
d) Aţi omorât pe Domnul vieţii.
4. Explicarea motivului necredinţei lor - ,,din neştiinţă aţi făcut aşa” (v. 17).
Pavel explică vechea lui experienţă de viaţă: ,,...pentru că lucram din neştiinţă, în necredinţă” (1 Tim. 1:12-13).
5. Oferirea soluţiei - ,,Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu” (v. 19-21). Petru nu-i scuză de păcatele lor şi nu le spune că iertarea nu ar fi necesară. Apostolul le explică beneficiile pocăinţei lor:
a) ,,Vi se vor şterge păcatele” (v. 19) - exaleifo = a spăla, a şterge
b) ,,Vor veni vremuri de înviorare" (v. 19)
III. Concluzii
1. Minunea vindecării ologului pregăteşte cadrul potrivit pentru predicarea Evangheliei.
2. Omul îşi vede mai întâi nevoia umană (pâinea), dar Dumnezeu îi vede mai întâi nevoia spirituală (mântuirea, vindecarea).
3. Pentru realizarea minunii este nevoie de slujitori minunaţi (Petru şi Ioan).
4. Întotdeauna manifestarea lucrărilor lui Dumnezeu vor provoca adversitate şi slujitorii implicaţi vor avea de suferit.
5. Predicarea şi învăţătura sunt activitatea cea mai importantă.
6. Predica trebuie să confrunte păcatul şi destrăbălarea.
7. În centrul oricărei predici trebuie să fie prezentat şi înălţat Isus Cristos.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.