Feb
3
2016

Cartea Faptele Apostolilor, capitolul doi, prezintă convertirea unui grup de 3000 de persoane, la o predică pe care o rosteşte apostolul Petru.

Cartea Faptele Apostolilor, capitolul doi, prezintă convertirea unui grup de 3000 de persoane, la o predică pe care o rosteşte apostolul Petru. Ce fel de oameni au fost ei şi care au fost etapele procesului de convertire?
I. AU PĂSTRAT DORINŢA SĂ SE ÎNCHINE LUI DUMNEZEU (v. 5):
1) Ei au demonstrat convingerile lor; 2) Au manifestat priorităţile lor; 3) Şi-au manifestat sacrificiile lor.
II. AU ÎNCERCAT SĂ ÎNŢELEAGĂ EXPERIENŢELE SPIRITUALE ÎN CARE DUMNEZEU I-A IMPLICAT (v. 6).
Au venit acolo din proprie initiativă, încercând să înţeleagă fenomenul care se desfăşura în faţa lor. Funcţionarul Felix îl respinge pe Pavel şi refuză să afle, să accepte şi să înţelează voia lui Dumnezeu (Fapte 24:25-26a).
III. AU PUS ÎNTREBĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU LUCRURILE PE CARE NU LE ÎNŢELEGEAU (v. 7-12).
1. Samariteanca: ,,Unde să ne închinăm…” (Ioan 4)
2. Nicodim: ,,Cum se poate naşte un om bătrân din nou?” (Ioan 3)
3. Pavel: ,,Doamne, ce vrei să fac” (Fapte 9:6)
4. Tânărul bogat: ,,Învăţătorule, ce bine să fac ca să am viaţa...” (Matei 19:16)
5. PETRU: ,,De câte ori să iert pe fratele meu?” (Matei 18:21)
IV. NU S-AU ASOCIAT CU DISPREŢUITORII (v. 13).
Petru a oferit un răspuns logic, însa nu s-a lăsat atras într-o discuţie inutilă.
V. AU ASCULTAT EXPLICAREA BIBLIEI CU INTERES ŞI RESPONSABILITATE ORI DE CÂTE ORI AU AVUT OCAZIA (v. 14-36).
Petru a predicat despre două lucruri:
a) Despre Persoana şi activitatea Mângâietorului (Fapte 2:14-21)
b) Despre Persoana şi activitatea Mântuitorului (Fapte 2:22-36)
VI. AU REACŢIONAT PERSONAL LA MESAJUL BIBLIEI (v. 37).
1. Au vorbit după încheierea predicii - ,,după ce au auzit aceste cuvinte”.
2. Şi-au deschis inima auzind Cuvântul - ,,au rămas străpunşi în inimă”.
3. Şi-au recunoscut ignoranţa, cerând ajutor - ,,Fraţilor, ce să facem?”
VII. APOSTOLUL PETRU LE-A EXPLICAT PAŞII SPRE CONVERTIRE.
1. Pocăinţa: ,,Pocăiţi-vă, le-a zis Petru...”
2. Botezul în apă: ,,şi fiecare din voi să fie botezat…”
3. Botezul cu Duhul Sfânt: ,,apoi veţi primi darul Sfântului Duh”
4. Renunţarea la viaţa păcătoasă: ,,mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam...”
VIII. AU ASCULTAT ŞI ÎMPLINIT VOIA LUI DUMNEZEU (v. 41).
1. Au acceptat în mod personal Cuvântul: ,,cei ce au primit propovăduirea”.
2. Au acceptat botezul în apă: ,,au fost botezaţi”.
3. Au devenit membri ai bisericii din Ierusalim: ,,şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete”.
XI. AU ÎNCEPUT SĂ PRACTICE ABC-UL CREŞTIN (v. 42).
1. Insistau în învăţătura Bibliei: ,,Ei stăruiau în învăţătura apostolilor”.
2. Încurajau unitatea spirituală: ,,în legătura frăţească”.
3. Participau la Cina Domnului: ,,în frângerea pâinii”.
4. Practicau rugăciunea: ,,şi în rugăciuni”.
X. PRACTICAU ÎNCHINAREA ŞI EVANGHELIZAREA (v.47).
1. Se închinau lui Dumnezeu: ,,Ei lăudau pe Dumnezeu”.
3. Predicau Evanghelia şi erau respectaţi de ascultători: ,,erau plăcuţi înaintea întregului norod şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”.
Deşi Evanghelia e predicată mulţimilor, ea trebuie acceptată şi trăită personal.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.