Feb
15
2015

Cartea Faptele Apostolilor este scrisă de Luca, cel mai probabil în anul 63 î.Hr

Cartea Faptele Apostolilor este scrisă de Luca, cel mai probabil în anul 63 î.Hr. Dacă Geneza vorbește despre originea Universului fizic, Faptele Apostolilor prezintă originea Trupului spiritual al Mântuitorului Hristos. Luca a fost tovărășul de slujbă al lui Pavel, drept pentru care folosește expresia ,,noi” când povestește despre a doua călătorie misionară la Filipi (16:10-17), sfârșitul celei de-a treia călătorii misionare (20:5-15; 21:1-18) sau împrejurarea în care Pavel este luat prizonier și dus sub escortă la Roma (27:1-28:16). Luca, un doctor dintre neamuri, numeşte evenimentele prezentate în carte ,,lucruri ce s-au petrecut printre noi” și este menționat ca însoțitor al lui Pavel în Coloseni 4:10-14, Filimon 24 și în 2 Timotei 4:11. El a fost necăsătorit, s-a convertit în mijlocul vieții de adult. După înființarea bisericii din Antiohia, a locuit în Palestina cel puţin 2 ani, murind la vârsta de 84 de ani la Boeotia. Luca a sosit în Ierusalim cu Pavel (21:17) şi au plecat împreună spre Roma (27:1). Ultimele evenimente relatate în Evanghelii despre persoana și lucrarea Domnului Isus se regăsesc între primele evenimente relatate în Faptele Apostolilor, ca și cum ar fi o continuare a Evangheliilor:

 1. Matei - Învierea
 2. Marcu - Înălțarea la cer

 3. Luca - Făgăduința Duhului Sfânt

 4. Ioan - Făgăduința celei de-a doua veniri

Primul capitol din Faptele Apostolilor face referire la toate aceste evenimente. Marea însărcinare misionară încredințată creștinilor născuți din nou dată de Domnul Hristos în Evanghelii (Matei 28) e confirmată în Faptele Ap. (1:8). De asemenea, cartea Faptelor ne pune la dispoziție o structură pe care putem așeza Epistolele Noului Testament, devenind astfel o punte între Evanghelii și Epistole. A doua carte scrisă de Luca acoperă o perioadă de aproximativ 25-30 de ani din începutul Bisericii Primare, fiind o cartea de tranziție:

 1. De la Evanghelii la Epistole
 • De la Iudaism la Creştinism

 • De la Lege la Har

 • De la națiunea evreiască la orice popor și la orice individ

 • De la Împărăţia lui Dumnezeu la Biserica lui Cristos.

 • Fiind singurul scriitor dintre Neamuri al NT, Luca pune un accent deosebit pe caracterul universal al mântuirii:

  1. E pregătită de Dumnezeu: ,,pe care El a pregătit-o” (v. 31)
 • E dată prin Hristos: ,,mântuirea Ta” (v.30)

 • 3. E oferită tuturor oamenilor (v.32)

  Cartea Faptelor ne prezintă o frântură din viața și slujirea Bisericii Primare, slujindu-ne de exemplu pentru viața si slujirea noastră și a bisericii în care închinăm.

  About the Author: Luigi Mitoi

  Comments are closed.