Sep
6
2015

Cartea lui Daniel, una dintre cele 39 ale VT, este cheia mesajului profetic din Biblie şi Mântuitorul citează de trei ori din ea în NT

Cartea lui Daniel, una dintre cele 39 ale VT, este cheia mesajului profetic din Biblie şi Mântuitorul citează de trei ori din ea în NT. Tema cărţii lui Daniel, scrisă în jurul anilor 534 î.Hr., este ,,Dumnezeu guvernează istoria”. Deşi Daniel a fost dus în tinereţe rob în Babilon, datorită harului divin şi calităţilor sale, a fost promovat, ocupând funcţii înalte în imperiile Babilonian şi Medo-Persan. Cartea lui Daniel este una dintre cele mai citate cărţi în NT și ea prezintă detalii foarte concrete despre prima venire a Mântuitorului pe pământ. Cartea este împărţită în două părţi - primele şase capitole sunt istorice, următoarele şase sunt profetice. Cartea conţine mesajele lui Dumnezeu pentru Daniel, pentru Nebucadneţar, pentru oamenii şi credincioşii acelor vremuri, dar şi pentru generaţiile contemporane.
I. MESAJUL PENTRU DANIEL - SCHIMBĂ LUMEA SAU EA TE VA SCHIMBA PE TINE
În mod obişuit, după naşterea unui copil, între mamă şi noul născut începe ,,războiul" pentru supremaţie. Acelaşi lucru se petrece între tinerii căsătoriţi în primul an după nuntă. Aceste exemple ilustrează experienţa creştinului născut din nou în lupta spirituală cu lumea. Ce trebuie să facem pentru ca oamenii din jurul nostru să se schimbe pentru Dumnezeu?
1. Predicarea Evangheliei – Filip a predicat Evanghelia ministrului de finanţe al Etiopiei şi acesta s-a convertit şi s-a botezat în apă.
2. Împărtăşirea experienţelor spirituale personale – fetiţa evreică împărtăşeşte lui Naaman experiențele neamului ei şi ale profetului Elisei.
3. Rugăciune şi post pentru toţi oamenii - Ceea ce i-a impresionat pe ucenici la Mântuitorul şi au dorit să înveţe şi ei, a fost rugăciunea şi rezultatele ei.
4. Caracterul, mărturia vieţii personale – Fiii lui Recab nu consumau alcool, fiind influenţaţi de exemplul personal al tatălui şi bunicului lor.
II. MESAJUL PENTRU NEBUCADNEŢAR – SCHIMBĂ-TE PRIN CONVINGERE SAU EU TE VOI SCHIMBA PRIN CONSTRÂNGERE
Capitolul doi prezintă visul lui Nebucadneţar, tălmăcirea lui Daniel şi aprecierea împăratului pentru Dumnezeul înţeleptului Daniel. Capitolul trei prezintă miracolul supravieţuirii celor trei tineri evrei care au fost aruncaţi în cuptorul aprins, pentru că au refuzat să se închine împăratului. Ca şi prima dată, Nebucadneţar vede minunea lui Dumnezeu, I se închină, dar refuză să-şi schimbe viaţa. Pentru că a refuzat schimbarea prin convingere, Dumnezeu îl schimbă prin constrângere şi împăratul are parte de experienţe cutremurătoare. În urma smeririi prin suferinţă, mândria lui Nebucadneţar este frântă, ajungând să proclame măreţia şi suveranitatea lui Dumnezeu - „Ca să ştie cei vii că Cel Preaînalt stapânește peste împărăţia oamenilor, că o dă cui îi place" (4:17, 25, 32).
III. MESAJUL PENTRU OAMENI – NU-ŢI SCHIMBA CREDINCIOŞIA CÂND DUMNEZEU ÎŢI SCHIMBĂ ÎNĂLŢAREA ÎN SMERIRE
Dumnezeu a îngăduit 70 de ani de robie peste poporul evreu, pentru cei aproximativ 500 de ani de idolatrie a celor două regate aflate sub monarhie. Tendinţa oamenilor este să reacţioneze cu recunoștinţă la bunăvoinţa lui Dumnezeu şi cu nemulţumire şi cârtire la disciplinarea lui Dumnezeu.
IV. MESAJ PENTRU CREŞTINII NĂSCUŢI DIN NOU – NATURA VOASTRĂ UMANĂ VA FI SCHIMBATĂ ÎN NATURĂ CEREASCĂ.
În capitolul 12 Daniel este chemat la odihnă cu promisiunea ridicării din nou la viaţă. Cu această ocazie Dumnezeu repetă marea promisiune făcută celor care L-au iubit şi L-au slujit: ,,Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci." (Daniel 12:2-3).

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.