Apr
2
2006

Ce este Cina Domnului şi de ce este ea importantă ?

Cina Domnului este unul dintre sacramentele Bisericii Domnului, este un moment special de adâncă cercetare spirituală.
Ce este Cina Domnului şi de ce este ea importantă?

   1. Cina este o nouă sărbătoare. În Vechiul Testament Dumnezeu a instituit sărbătoarea Paştelor pentru evrei, marcând ieşirea lor din prizonieratul egiptean. Această ceremonie a supravieţuit istoriei, însă în timpul serbării Paştelor, Domnul Isus schimbă direcţia ceremoniei, instituind o nouă sărbătoare, care în Biblie poartă mai multe nume: “Masa Domnului”, “Frângerea Pâinii”... La această nouă sărbătoare, pâinea şi rodul viţei joacă un rol important, însă lipsesc ierburile amare şi mielul.

  2. Cina este o nouă cercetare. Ciudat este faptul că din doisprezece apostoli, unul L-a trădat pentru bani. În timpul Cinei, Domnul le oferă un timp suficient de cercetare, avertizându-i că unul dintre ei Îl va vinde. Toţi s-au cercetat, întrebându-se: “Nu cumva sunt eu?” Singurul care nu s-a cercetat a fost Iuda - el avea deja planul făcut. În clipa respingerii oportunităţii pocăinţei, Biblia spune că a intrat Satana în inima lui.

  3. Cina este un nou legământ. Dumnezeu, de-a lungul istoriei, a făcut multe legăminte cu oamenii - cu Noe, Avraam, Moise, cu toţi cei “născuţi din nou din apă şi Duh”. Isus le-a spus: ”Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi”. Acesta este legământul mântuirii, făcut de Isus între Dumnezeul sfânt şi omul păcătos. Aşa după cum Paştele este legământul eliberării evreilor din robia egipteană, tot aşa Cina Domnului este legământul eliberării oamenilor din robia păcatului, prin trupul şi sângele Mântuitorului, simbolizat de azimă şi de rodul viţei. Cina are întotdeauna în centrul ei amintirea actului mântuitor al Domnului Isus Hristos, care prin moartea Sa ne-a dat viaţă.

   4. Cina este o nouă speranţă. Paştele evreiesc privea spre Canaanul promis şi Dumnezeu, în urma unei lungi şi complicate călătorii a poporului, i-a dus în ţara promisă. Datorită promisiunii Mântuitorului că va serba Cina cu noi în Împărăţia lui Dumnezeu, acestă sărbătoare devine expresia speranţei celor mântuiţi. Domnul va fi în stare, ca şi în Vechiul Testament, în urma unei călătorii lungi şi complicate, să ducă Biserica în Ţara Promisă.

       Astăzi este din nou Cina Domnului, de aceea astăzi, pentru cei răscumpăraţi, este un sfânt moment de sărbătoare, de adâncă cercetare, de reală speranţă... şi toate acestea în baza Legământului încheiat de Isus cu sângele Său, între Dumnezeul din ceruri şi oameni ca noi, ca noi amândoi.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.