Jul
30
2018

Ce si cum au predicat apostolii

Fiecare predicator şi fiecare ascultător se întreabă cel puţin o dată în viaţă ce fel de predici au rostit apostolii Domnului, cum au arătat aceste predici şi care au fost caracteristicile lor? Înţelegem din cărţile Noului Testament că Pavel a fost un bun teolog şi scriitor, în timp ce Petru a fost un bun predicator. Cum o fi arătat o predică rostită de marele apostol? Citind cartea Faptele Apostolilor întâlnim în capitolul doi predica rostită de Petru la Cincizecime, din care desprindem caracteristicile şi rezultatele predicii sale: 1. PREDICA LUI PETRU ESTE CONFRUNTATIVĂ: ,,...voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege" (v. 23). Petru se adresează liderilor religioşi şi administraţiei oraşului, confruntându-i cu propriul lor compromis. El nu predică să câştige bunaăvoinţa lor, ci să afirme adevărul, proclamându-L pe Isus Hristos. Scopul lui Petru nu a fost să se răzbune, ci să-i conducă la pocăinţă prin recunoaşterea păcatului pe care l-au făcut. Pentru că păcatul a fost public, şi pocăinţa trebuia să fie publică şi apostolul i-a confruntat, constrângându-i să se pocăiască. 2. PREDICA LUI PETRU ESTE EXPLICATIVĂ: ,,...a turnat ce vedeţi şi ce auziţi" (vers. 33). Petru a vrut să facă dreptate când i-a confruntat, însă a vrut să facă lumină când le-a explicat însemnătatea evenimentului pe care-l dispreţuiau. El i-a ajutat să înţeleagă că minunea pe care ei o văd este împlinirea profeţiei lui Ioel. Deşi ei aveau Cuvântul şi îl ştiau, nu erau în stare să-l interpreteze şi să-l explice. 3. PREDICA LUI PETRU ESTE APLICATIVĂ: ,,pocăiţi-vă... fiecare dintre voi să fie botezat... apoi veţi primi darul Sfântului Duh" (v. 38). Este uşor de observat că oamenii ascultă predica, dar nu îi înţeleg mesajul. Ei înţeleg cuvintele predicii lui Petru, dar nu înţeleg cum să o aplice în mod concret. Petru are călăuzirea să prezinte modul în care poate fi aplicată în mod practic învăţătura predicii sale, punctând ideile principale ale mesajului rostit. Scopul predicii nu este doar să confrunte, transformând predicatorul într-un erou religios care demască păcatele ascultătorilor. Predica lui Petru confruntă, dar apoi explică cu Biblia de ce sunt rele faptele pe care el tocmai le-a confruntat. El argumentează cu Evanghelia, vorbindu-le direct, dar respectuos şi lămurit. Rezultatul unei astfel de predici a fost convertirea a trei mii de oameni, care mai apoi s-au botezat în apă, au fost botezaţi cu Duhul Sfânt şi au devenit membri activi ai Bisericii lui Dumnezeu. Şi totul a început de la o predică, însă o predică în care adevărul confruntă, înţelepciunea explică şi dragostea aplică. Cele trei mii de persoane au ascultat multe predici în sinagogile din localităţile lor, însă lipsite de adevăr, de dragoste şi înţelepciune duhovnicească. Predica lui Petru de acum două mii de ani a avut însă aceste elemente şi rezultatul a fost convertirea la trei mii de persoane.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.