Oct
9
2016

Cea mai bună predică rostită vreodată este Predica de pe Munte

Cea mai bună predică rostită vreodată este Predica de pe Munte, iar cel mai bun predicator de sub soare este Mântuitorul Isus Cristos. Această predică a fost cel mai lung mesaj rostit de Domnul, fiind redată doar în Evanghelia după Matei, în capitolele 5, 6 şi 7. Această predică a fost spusă de Cristos pe un munte din Galileia, în zona oraşului Capernaum. Domnul Isus a petrecut o noapte în rugăciune, dimineaţa Şi-a ales cei 12 ucenici şi apoi a rostit predica de pe munte. Concentrându-ne doar la capitolul şase, observăm următoarea învăţătură spusă de Domnul:
I. Mântuitorul vorbeşte împotriva ipocriziei (v. 1-18). În acest pasaj Cristos afirmă transparenţa şi sinceritatea.
1. Milostenie făcută de ochii oamenilor.
2. Rugăciune spusă pentru popularitate.
3. Post ţinut pentru câştigarea capitalului uman.
II. Domnul vorbeşte împotriva priorităţilor greşite (19-24). În aceste versete Cristos afirmă importanţa orientării spirituale.
1. Bogat pentru pământ, sărac pentru cer.
2. Intenţia de a trăi cu inima împărţită, pendulând între bine şi rău - cu o jumătate de inimă pentru Dumnezeu şi cu cealaltă jumătate de inimă pentru Mamona.
III. Domnul vorbeşte împotriva îngrijorării (25-34). Mesia afirmă în acest pasaj încrederea în Dumnezeu.
1. Exemplul lui Dumnezeu prezintă păsările cerului de care El se ocupă: ,,Uitaţi-vă la păsările cerului… Tatăl vostru le hrăneşte… Oare nu sunteţi voi mai presus decât ele?"
2. Îngrijorarea nu rezolvă problema: ,,Cine îngrijorându-se poate să adauge un cot la înălţimea lui?”
3. Dumnezeu garantează mâncarea, îmbrăcămintea şi hainele.
4. Prioritatea noastră trebuie să fie Împărăţia lui Dumnezeu şi atunci prioritatea lui Dumnzeu suntem noi.
5. Noi trebuie să căutam atât ,,Împărăţia lui Dumnezeu”, cât şi ,,neprihănirea Lui”.
În loc de concluzii remarcăm următoarele:
1. Farisei sunt reprezentaţi ca nişte oameni pierduţi, pentru că ştiau, dar nu făceau ceea ce ştiau. A fi credincios lui Dumnezeu nu este suficient să ştii, ci este obligatoriu să împlineşti ceea ce ştii.
2. A fi credincios lui Dumnezeu înseamnă să ai caracter, principiile fundamentale ale Împărăţiei fiind iubirea, iertarea şi acceptarea.
Acest mesaj este şi pentru generaţia noastră vocea lui Dumnezeu care ne cheamă să trăim după principiile Împărăţiei cerurilor.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.