Jun
23
2019

Cele mai importante lucruri în viata de familie

Dumnezeu este proiectantul și susținătorul familiei. El prezintă familia ca pe o relaţie ideală care oferă pace şi fericire. Biblia explică faptul că familia este o stare de prietenie şi unitate profundă, ea fiind singura relaţie legală între bărbat şi femeie. I. Modelul relației dintre soț și soție este relația dintre Cristos și Biserică. Apostolul Pavel compară relaţia dintre soţ şi soţie cu relaţia spirituală dintre Hristos şi Biserică. În ambele tipuri de relaţie se vorbeşte despre investiţie şi beneficii. Nu există în lume o investiţie cu profit mai mare şi mai stabil ca investiţia lui Dumnezeu prin Hristos. II. Soții au responsabilitatea să investească totul în familia lor. a) Soţul, asemenea lui Hristos care-Și iubește Biserica, trebuie să-și iubească soția. Prezenţa iubirii va aduce fericire în cuplu, adică prietenie, unitate, liniște și multă pace. Absenţa iubirii va produce indiferenţă şi de aici separare, infidelitate şi despărţire. Familia este un tip unic de relație, or iubirea este combustibilul de bază. Soții nu-și pot permite să condiționeze iubirea pentru că autodescalifică. b) Soţia, asemenea Bisericii, trebuie să fie supusă. Prezenţa supunerii va aduce multă forță familiei, timp în care absenţa supunerii va produce concurență, independență şi de aici conflict, separare și despărţire emoțională sau chiar fizică. Calitatea soțului este condiționată în mare măsură de respectul soției lui. III. Fericirea dorită este rezultatul unei investiții responsabile și consecvente. Indiferența soțului produce multă nesiguranță soției și în final disperare. Ca o reacție aproape obișnuită, ea va deveni frustrată, speriată și ispitită să nu-și mai respecte soțul. Iubirea soţului încurajează supunerea soţiei şi invers, însă fiecare dintre ele sunt necondiţionate. Uneori, atitudinea ei de nemulțimire, cicăleală, lipsă de respect este felul în care încearcă să reclame absența iubirii lui. Iubirea soţului şi supunerea soţiei sunt, în primul rând, între ei şi Dumnezeu şi apoi între ei amândoi. Aceste observaţii ne ajută să înţelegem că principiile din afaceri sunt valabile şi în viaţa de familie. Şi în familie, ca şi în afaceri, investiţia aduce beneficii. În cazul familiei investiţia soţului este iubirea, în cazul soţiei investiţia este supunerea. Această investiţie produce rezultate, adică prietenie şi unitate, lucruri care conduc la pace şi fericire. Fericirea in familie depinde de contribuția ambilor soți, or iubirea lui și supunerea ei sunt cele mai importante lucruri din căsătorie.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.