Apr
26
2015

Conducerea este cel mai important lucru într-un grup de oameni.

Conducerea este cel mai important lucru într-un grup de oameni. Diferența dintre familiile dezbinate și familiile fericite o face conducerea. Diferența dintre bisericile slabe și cele puternice o face conducerea. Diferența dintre țările sărace și cele bogate o face conducerea. Dumnezeu este gata să ajute orice familie, orice biserică și orice națiune care este condusă după principiile Sale.  Când Domnul S-a întrupat, a format echipe de slujire, echipe de 70 de ucenici, de 12 ucenici, de 3 ucenici, de 2 ucenici. Nu întâlnim în Scripturi modelul slujirii individuale și nici a slujirii în opoziție; Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi, în unitatea și părtășia Duhului. Atât în V.T., cât și în N.T. profeții sau apostolii slujeau în echipă. Pavel a fost un maestru al formării, organizării și slujirii în echipă. Chiar dacă Domnul și apostolii au format echipe puternice, ele nu au fost perfecte, membrii componenți nefiind perfecți.

     De ce slujirea individuală este inferioară slujirii în echipă?

1. Nici un membru nu are toate darurile - avem nevoie și de ceilalți.

2. Slujirea în echipă oferă protecție prin faptul că ceilalți pot îndruma, ajuta, avertiza, mustra, ridica...

3. Slujirea în echipă motivează, conferind un sentiment de responsabilitate. În Biblie întâlnim exemple de echipe: Moise și Aaron; Debora și Barac; David și Ionatan; Ilie și Elisei; Petru și Ioan; Barnaba și Saul; Pavel și Sila...

Cum se formează o echipă de slujire? Cum Și-a format Mântuitorul grupul celor doisprezece apostoli?

1. Alegerea - ,,Pe când trecea pe lângă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari. El [Isus] le-a zis: «Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni». Îndată, ei au lăsat mrejile, şi au mers după El” (Matei 4:18-20).

2. Instruirea - ,,...și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit  cu inima” (Matei 11:29).

3. Ajustarea echipei - Domnul a avut câteva grupuri de ucenici, însă grupul apostolilor menționați în Biblie e grupul celor 12.

Care sunt dificultățile formării unei echipe?

1. Absenta încrederii - Încrederea se câștigă greu și se pierde ușor.

2. Frica de conflict - Mulți lideri plătesc ,,unitatea" echipei cu abandonarea viziunii și compromiterea principiilor Bibliei.

3. Lipsa de dedicare - Capacitatea liderului de a motiva membrii echipei este arta care-l califică și care-l confirmă ca lider.

4. Neasumarea responsabilităților - Fiecare membru al echipei este asemenea unei element dintr-un sistem de țevi. Când un membru al echipei nu își îndeplinește partea de slujire, devine un ,,dop pe teavă” și întregul sistem eșuează din cauza unei țevi înfundate.

5. Absența evaluării - Evaluarea elimină iresponsabilitatea, nepriceperea, nepăsarea...

Hristos a încredințat lucrarea Bisericii în mâna unei echipe de 12 persoane pe care i-a ales, i-a instruit, i-a împuternicit și mai apoi i-a trimis peste tot în lume. Asta a făcut Domnul, asta a făcut apostolii, asta au făcut toate generațiile de creștini, deci așa trebuie să facem noi.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.