Sep
19
2018

Conducerea spirituala prin slujire

Privind cu responsabilitate în Biblie, descoperim câteva principii de slujire, în baza cărora ar trebui condusă Biserica lui Dumnezeu: 1. Manifestă o atitudine de slujire. ,,Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce." (Filipeni 2:5-8) 2. Cultura şi tradiţia nu este Scriptura. Fiecare națiune și fiecare biserică locală are tradiții și cultură specifică, însă acestea nu sunt „așa vorbește Domnul”, ci doar „așa se obișnuiește la noi”. Încredințările noastre nu trebuie confundate cu principiile lui Dumnezeu. Orice concept care mută atenția de la slujire la poziție sau de la modestie la merite personale este lumesc. Calitatea slujirii nu trebuie evaluată prin prisma pragmatismului omenesc, ci prin sfinţenie. 3. Comparibilitate între „a şti” - „a fi” - „a face”. Nu-i poți conduce pe alții decât atunci când știi bine unde vrei să-i duci și nu-i poți duce acolo unde tu nu ești. 4. Manipularea este interzisă. Deşi este ideal să influenţezi pozitiv comportamentul altora, nu este deloc corect să-i manipulezi sau să-i ții sub control, oricât de bine intenționat ai fi. Când ucenicii Domnului au fost preocupaţi de cine va fi ,,cel dintâi", Isus le-a spus că ei trebuie să lucreze în echipă, slujindu-se reciproc (Luca 22:24-27). Scopul slujirii este zidirea bisericii. 5. Conducerea în smerenie. Un angajat primește acceptul Stăpânului în slujire atâta timp cât evită mândria, atotsuficiența, infailibilitatea și indispensabilitatea. Un angajat care fură slava Stăpânului este un hoț, nu un slujitor. 6. Interzicerea excesului de autoritate. Manipularea prin orice mijloace este împotriva modelului spiritual de conducere prin slujire. Dacă autoritatea unui conducător spiritual nu este recunoscută de cei mai mulți, foarte probabil că nici nu există. 7. Relaţii bazate pe încredere. Mântuitorul, știind că oamenii au porniri de invidie și concurență nesănătoasă, le-a poruncit: ,,Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiţi și voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi ca sunteți ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii." (Ioan 13:34- 35). Lipsa iubirii frățești și a încrederii dintre lideri sau dintre membrii Bisericii reduce eficiența lucrării bisericii Domnului. 8. Responsabilitatea spirituală. Niciun conducător și niciun membru nu este deasupra obligației de a da socoteală Trupului lui Hristos. Trebuie să existe un sistem de răspundere, în cadrul căruia oricine încalcă principiile etice creştine să dea socoteală de fapta sa sau oricine ajunge în situaţii critice să poată beneficia de sfatul și suportul bisericii. 9. Multiplicarea conducerii. „Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții” (2 Tim. 2:2). La o astfel de slujire ne-a chemat Dumnezeu pe toți. Pastor Luigi Miţoi

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.