Feb
24
2019

Cum a ales si a format Isus apostolii

Isus Cristos a fost cel mai mare Învățător al tuturor timpurilor. Privind felul în care Și-a ales ucenicii, înțelegem multe lucruri despre viziunea Sa cu privire la conducere și conducători. 1. VIZIUNEA TREBUIE SĂ FIE CLARĂ - ,,Vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Domnul Isus a creat așteptări. 2. SELECȚIA TREBUIE SĂ FIE PRECISĂ - ,,Veniți după Mine” (Matei 4:19). Lipsa selecției ia șansa formării unei echipe cu oameni potriviți și anulând din start performanța acesteia. Care au fost criteriile Mântuitorului în precizia selecției? (a) Aprecierea necesităților - De ce anume avem nevoie? - ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3). (b) Manifestarea disponibilităților - Cine este disponibil? - ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3). (c) Aptitudinile candidaților - Cine este capabil? - ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3). (d) Atitudinile candidaților - Cine vrea să slujească? - ,,Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun” (1 Timotei 3:1b). (e) Acțiunile candidaților - Cine duce lucrurile la bun sfârşit? - ,,Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62). 3. PREGĂTIRE TEMEINICĂ - ,,A început să-i învețe” (Matei 5:2). Cine nu are timp să se pregătească, dar are timp să slujească nepregătit stinge focul slujirii și frânge visul unei echipe. 4. UNITATE SOLIDĂ - ,,Mă rog ca toți să fie una” (Ioan 17:21). Absența consecințelor creează un permisivism fără limite. 5. ÎMPUTERNICIRE DIVINĂ - ,,Luați Duh Sfânt” (Ioan 20:22). Ungerea în slujire confirmă chemarea divină. 6. DELEGAREA PUBLICĂ - ,,Duceți-vă în toată lumea” (Marcu 16:15). Dedicarea în slujire este manifestarea chemării divine. 7. CELEBRARE MOTIVATOARE - ,,Bucurați-vă” (Luca 10:20- 21). Recunoașterea publică a succesului reînnoiește resursele și unește echipa. Atunci când Dumnezeu împuternicește și călăuzește o persoanā, confirmā prin aceasta cā l-a chemat sā slujeascā.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.