Sep
30
2018

Cum se manifesta dragostea lui Dumnezeu?

Biblia spune că ,,Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). Adevărata dragoste este o acţiune, un principiu, nu un sentiment. Dragostea Lui se manifestă prin bunătate, har, îndurare şi îndelungă răbdare. 1. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin bunătate. Bunătatea Lui este manifestarea dragostei pentru cei aflaţi în necaz, preocuparea Sa pentru bunăstarea celor pe care îi iubeşte - ,,Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:8). În bunătatea Sa, El a găsit o soluţie pentru restaurarea omului păcătos din Eden: „Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta... vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Genesa 3:14-15). 2. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin har. Harul Lui este dragostea arătată faţă de cei care merită doar pedeapsa. Dumnezeu Se raportează la oameni nu după merite, ci după nevoile lor: ,,...Prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9). 3. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă îndurare. Îndurarea Lui este dragostea arătată prin neaplicarea pedepsei pentru cei care păcătuiesc o vreme. Îndurarea este compasiunea Lui faţă de cei prăbuşiţi - ,,Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta" (Luca 19:5). 4. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă îndelungă răbdare. Îndelunga răbdare este capacitatea Sa de a Se abţine de la mânie, de a-Și încetini mânia. Răspunsul pe care Domnul îl dă lui Petru, în legătură cu iertarea, exprimă voinţa şi capacitatea de a te abţine de la mânie: ,,nu de şapte ori, ci de şaptezeci de ori câte şapte” (Matei 18:22). De aceea Domnul Hristos a spus ucenicilor: ,,Să vă iubiţi unii pe alţii cum v-am iubit Eu” (Ioan 15:12). Care este învăţătura şi modelul Mântuitorului în legătură cu manifestarea dragostei? (a) Biblia ne învaţă să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât ne iubim pe noi înşine: ,,Să-L iubeşti pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul” (Luca 10:27). (b) Biblia ne învaţă să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine: ,,...şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (c) Biblia ne învaţă că dovada iubirii faţă de Dumnezeu se arată prin iubirea aproapelui: ,,Dacă zice cineva: `Eu iubesc pe Dumnezeu` şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? Şi acesta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu iubeşte şi pe fratele său” (1 Ioan 4:20-21). Suntem iubiţi de Dumnezeu şi în numele Lui suntem chemaţi să-i iubim pe oameni, pe toţi oamenii, aşa cum îi iubeşte El: ,,Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35).

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.