Oct
26
2014

Cunoscând istoria poporului evreu Îl cunoaştem pe Dumnezeu care a scris această istorie

Cunoscând istoria poporului evreu Îl cunoaştem pe Dumnezeu care a scris această istorie. Naţiunea aceasta a apărut pe scena istoriei la iniţiativa Creatorului, atunci când a chemat familia lui Avraam şi Sara în Canaan. Misiunea acestui popor a fost să devină un reprezentant al intereselor şi proiectelor Împărăţiei lui Dumnezeu, în mijlocul unei lumi răzvrătite împotriva Creatorului. După cum păcatul a frânt visul lui Adam, relaţia spirituală şi planul lui Dumnezeu cu el, tot aşa păcatul a frânt visul poporului evreu, relaţia spirituală şi planul lui Dumnezeu cu el. Aşa au ajuns prizonieri în Egipt pentru aproximativ 430 de ani. După aproape 900 de ani, pentru aceleaşi motive evreii au ajuns prizonieri în Babilon pentru aproximativ 70 de ani. Dumnezeu care i-a eliberat din sclavia egipteană prin Moise, i-a eliberat şi din sclavia babiloniană prin Cir. Evreii au fost luaţi prizonieri în Babilon de Nebucadneţar babilonianul în vara anului 586 î.Hr. şi au fost eliberaţi de Cir persanul 70 de ani mai târziu. Istoria lor este zbuciumată, unică şi poartă urmele paşilor lui Dumnezeu. Din aceste două experienţe de aproximativ 400 de ani, încărcate de suferinţă şi ruşine, evreii s-au corectat de păcatul idolatriei. Privind la ieşirea lor din robia babiloniană, învăţăm câteva principii despre caracterul lui Dumnezeu în raport cu poporul Său:
1. Dumnezeu schimbă mintea unui împărat păgân pentru a-Și împlini promisiunea făcută poporului Său - ,,În cel dintâi an al lui Cir, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir..." (Ezra 1:1). Nu există bariere în calea împlinirii promisiunilor divine. Singura persoană care poate schimba mintea omului este Creatorul - ,,Capiii de familie din Iuda şi Beniamin, preoţii şi leviţii, şi anume toţi aceia al cărui duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului" (1:5). Atunci când nu poţi convinge un membru al familiei să facă un lucru care trebuie făcut adu-ţi aminte că Dumnezeu îi poate schimba mintea într-o clipă. Este mai elegant şi mai uşor să-L rogi pe Dumnezeu să corecteze persoana greşită decât să foloseşti cearta sau alte metode păcătoase pentru a încerca să-l convingi.
2. Dumnezeu Îşi împlineşte proiectele cu oameni a căror minte a fost schimbată - ,,Aşa vorbeşte Cir, împăratul perşilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda, şi să zidească acolo casa Domnului..." (1:2-3). Dumnezeu schimbă mintea unui împărat păgân ca să-Și elibereze sclavii pentru a zidi un Templu în care nu se vor închina niciodată supuşii Săi.
Acest Dumnezeu atotpputernic şi suveran te iubeşte, vrea să-ţi ierte păcatele şi să-ţi vindece bolile, să-ţi conducă şi să-ţi binecuvânteze viaţa. Dacă acest Dumnezeu îţi este Tată, dă-I ascultarea pe care o merită şi pe care o aşteaptă

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.