May
3
2015

Dacă rolul și importanța unui lider într-un grup de oameni este atât de mare, atunci liderii trebuie neapărat să fie selectați în funcție de:

Dacă rolul și importanța unui lider într-un grup de oameni este atât de mare, atunci liderii trebuie neapărat să fie selectați în funcție de:

1. APRECIEREA NECESITĂŢILOR - Care este nevoia? ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3). Rolul unui lider este să împlinească o nevoie concretă.

2. MANIFESTAREA DISPONIBILITAȚII - Cine este disponibil? ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3). Condiția unui lider este să aibă timp real să-și facă slujbă.

3. CAPACITATEA CANDIDAŢILOR - Cine este capabil? ,,De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta” (Fapte 6:3). Așteptările de la un lider este să fie capabil în slujba asumată.

4. ATITUDINILE CANDIDAŢILOR - Cine vrea să slujească? ,,Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun” (1 Timotei 3:1b). Numai un lider care vrea să slujească o să slujească cu pasiune.

5. ACȚIUNILE CANDIDAŢILOR - Cine duce lucrurile la bun sfârşit? ,,Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:62). Terminarea cu bine a lucrului încredințat îl califică pe adevăratul lider. Pentru că liderii trebuie neapărat selectați, printre criteriile de selecție ar trebui să fie și următoarele:

1. CHEMAREA. Dacă Dumnezeu nu l-a chemat pe un om să facă o anumită slujbă, nu-l va ajuta niciodată să o facă (Romani 12:7).

2. CARACTERUL (Galateni 5:22-23). Câteva criterii de evaluare:

a) Capacitatea unei persoane de a fi sinceră şi transparentă.

b) Capacitatea unei persoane de a-şi asuma responsabilitatea pentru anumite acţiuni sau împrejurări, înțelegând limitele slujirii sale.

c) Îndeplinirea cu bucurie a promisiunilor sau obligaţiilor care-i revin.

d) Capacitatea de a realiza îndatoririle care au un termen limită.

3. ABILITATEA DE A LUCRA CU OAMENII. Capacitatea de a-i înţelege pe oameni, de a-i iubi, de a-i ierta şi de a interacţiona cu ei devin prioritare.

4. INFLUENŢA. Succesul unui lider depinde de influenţa lui asupra oamenilor. Un lider singur este un faliment.

5. ATITUDINEA POZITIVĂ. O persoană înzestrată cu o atitudine pozitivă seamănă cu o albină, care găsește oricând floarea de care are nevoie.

6. DARURI EVIDENTE. Nu orice om poate face cel mai bine un anumit lucru. Dacă un lucru trebuie făcut, atunci trebuie neapărat făcut bine.

7. PERFORMANŢE ÎNREGISTRATE. Un singur lucru este mai dureros decât învăţatul din experienţă - să nu înveţi nici măcar din experienţă.

8. ARTA DE A COMUNICA EFICIENT. Instrumentul liderului este cuvântul şi exemplul personal. Un lider care nu are capacitatea de a comunica nu poate să-şi exprime viziunea în aşa fel încât să-i determine pe oameni să acţioneze în spiritul ei. Abilitatea unui lider de a inspira încredere este egală cu abilitatea de a comunica eficient și motivator.

9. ÎNCREDERE. Oamenii nu vor deveni niciodată ucenicii unui lider care nu are încredere în forţele proprii, a unui negativist. Din acest motiv oamenii sunt atraşi de lideri care inspiră încredere prin întreaga lor fiinţă.

10. AUTODISCIPLINA. Liderii adevăraţi se caracterizează printr-o disciplină de fier - fără excepţie. Când David a fost lider în Israel națiunea a înflorit, aurul și vitejii fiind pe toate drumurile. Când nepotul său, Roboam, a devit lider, țara s-a rupt în două și urmările negative nu s-au vindecat nici până astăzi.

 

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.