May
18
2014

Decalogul este temelia vieții spirituale, a civilizației și a comportamentului uman

Decalogul este temelia vieții spirituale, a civilizației și a comportamentului uman, fiindcă definește relația omului cu Dumnezeu, relația omului cu semenii și cu el însuși. Primele patru porunci explică raportul dintre om și Dumnezeu, următoarele cinci explică raportul dintre om și semenii săi, ultima explicând raportul omului cu el însuși. A cincea poruncă este acompaniată și de o promisiune: ,,Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău” (Exod 20:12).

Ce presupune să-ți cinstești părinții?

1. Presupune să-i iubești: ,,Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: `Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:37-39).

2. Presupune să-i asculți: ,,Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept” (Efes. 6:1).

3. Presupune să înveți din experiențele lor: ,,Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți; căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădați învățătura mea. Căci, când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și-mi zicea: `Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi! Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere; nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele” (Prov. 4:1-5).

4. Presupune să-i prețuiești: ,,În tine (Ierusalim), tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți” (Ezechiel 22:7).

5. Presupune să-i ajuți: ,,Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință, și este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5:8).

De ce a dat Dumnezeu această poruncă?

1. Dumnezeu a dat această poruncă văzând că relaţiile dintre părinţi şi copii au fost pervertite. ,,Căci fiul batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale; vrășmașii omului sunt cei din casa lui” (Mica 7:6).

2. Respectarea părinților este o atitudine corectă pentru niște copii credincioși (Efeseni 6:1-4).

3. Dragostea faţă de Dumnezeu este confirmată prin dragostea faţă de semeni (1 Ioan 4:6-8, 20-21).

4. Cinstirea părinţilor este o condiţie pentru binecuvântarea și lungimea vieții. ,,Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință - `ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ” (Efeseni 6:1-3).

5. Cinstirea părinţilor este o atitudine plăcută lui Dumnezeu. ,,Copii, ascultați de părinți în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului” (Coloseni 3:20).

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.