Jul
26
2015

Dramaticul faliment al instituției căsătoriei este explicat de nebunia nejustificată a redefinirii valorilor esenţiale ale vieţii.

Dramaticul faliment al instituției căsătoriei este explicat de nebunia nejustificată a redefinirii valorilor esenţiale ale vieţii. Faptul că oamenii şi-au permis să redefinească valorile definite de Creator la începutul istoriei omenirii, demonstrează ignoranţa, necredinţa şi nebunia lor. Familia este leagănul, centrul şi echilibrul existenţei umane, însă maniera în care familia este înţeleasă, explicată şi practicată în prezent de cei mai mulţi oameni dovedeşte îndepărtarea societăţii umane de Dumnezeu şi prevesteşte în mod categoric dramaticul sfârşit al omenirii apostate. Instinctele primare au fost aşezate în locul lui Dumnezeu, destrăbălarea şi patimile scârboase motivează starea de animalitate în care a ajuns rasa umană în urma asumării independenţei de propriul Creator. În ciuda acestor realităţi zguduitoare, în fiecare generaţie au existat oameni credincioşi lui Dumnezeu, inclusiv în generaţiile lui Noe, Lot, Avraam şi în prezent. Biblia, istoria şi propriile noastre experienţe ne oferă lecţii de viaţă şi modele de familii credincioase lui Dumnezeu, însă un bun exemplu este familia de la început, familia lui Adam și Eva:
I. LECŢIA ŞI MODELUL RESPONSABILITĂŢII LUI ADAM
Dumnezeu i-a precizat lui Adam în mod concret care-i sunt responsabilitățile şi libertăţile în grădină, drept pentru care succesul și falimentul acestuia sunt întâlnite doar în aria responsabilităților şi libertăţilor personale. Spre exemplu, Adam a primit responsabilitatea să lucreze grădina și s-o păzească, or Adam a excelat în munca grădinii, dar a eșuat în păzirea acesteia.Uneori oamenii îşi justifică falimentul dintr-un domeniu al vieţii cu una dintre calităţile dintr-un alt domeniu. Cei mai mulți bărbați se simt responsabili să muncească pentru casa lor, însă uneori falimentează prin faptul că nu-și păzesc casa. Spre exemplu, Potifar muncește mult pentru prosperitatea familiei lui, însă tocmai această hiperactivitate explică şi demască vulnerabilitatea soţiei lui. Asemenea lui Potifar, împăratul David muncește mult, ajungând bogat și faimos, dar nepăzindu-şi casa - între copiii care trăiau sub acelaşi acoperiş cu el se petrec drame zguduitoare.Lecţia de viaţă a lui Adam demonstrează faptul că responsabilitatea soţului nu este doar munca pentru bunăstarea materială a familiei, cât şi paza, grija şi protecţia familiei.
II. LECŢIA ŞI MODELUL SIGURANŢEI EVEI
Nesiguranţa Evei apare în momentul în care îi permite şarpelui să exploateze ignoranţa ei cu privire la caracterul şi voia Creatorului. Printr-o simplă întrebare de diagnosticare Diavolul a înțeles că Eva nu este sigură pe ce știe și a devenit o victimă a propriei ignoranţe. Este interesant să stabilim contextul în care s-a aflat Eva vorbind cu Diavolul:
1. Cel mai probabil că Diavolul a fost prima persoană care a vorbit cu Eva în afară de Adam, prima persoană care şi-a făcut timp de părtăşie cu Eva în afară de Adam, cel mai probabil în absenţa acestuia.
2. Diavolul a fost prima persoană care o întreabă pe Eva ce ştie despre Dumnezeu şi despre voia Sa, prima persoană care pune la îndoială legea şi caracterul lui Dumnezeu, semănând, în felul acesta, confuzie şi neascultare în mintea ei. Nesiguranţa Evei vine din faptul că ea nu a ştiut ce vrea Dumnezeu şi ce a zis El. Este fundamental să ştim ce a zis Dumnezeu în legătură cu viaţa noastră personală, în legătură cu vestimentaţia noastră, în legătură cu atitudinea şi relaţiile noastre, în legătură cu banii noştri, în legătură cu valorile şi priorităţile noatre.
III. LECŢIA DIFERENŢELOR DINTRE ADAM ŞI EVA
1. Adam este făcut de Dumnezeu din pământ, Eva este făcută de Dumnezeu din Adam, dintr-una din coastele lui.
2. Adam este făcut primul şi păcătuieşte al doilea, Eva este făcută a doua şi
păcătuieşte prima.
3. Deşi este făcută din Adam, după modelul lui Adam, cu scopul să fie un ajutor potrivit pentru Adam, Eva este diferită de Adam.
Atunci când aceste diferenţe dintre soţi sunt necunoscute sau neglijate, nu se împlineşte pe deplin scopul căsătoriei, nu se realizează în întregime beneficiile căsătoriei şi apar conflicte care umbresc frumuseţea vieţii de familie. 1) Capacitatea Evei de socializare, relaţionare şi observare este superioară soţului. 2) Eva este mai predispusă decât Adam să-şi facă prieteni noi. 3) Eva este mai predispusă să observe detalile pomului, care-i deschid mintea. Familia e soluţia lui Dumnezeu, familia e soluţia noastră.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.