May
25
2014

Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod desăvârșit

Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod desăvârșit, însă diavolul în cer și omul pe pământ s-au răzvrătit împotriva Creatorului. Restaurarea omului vinovat are o istorie lungă, care istorie pune în evidență nu doar puterea Domnului de a crea, dar și dragostea Lui de a ierta. Istoria acestei restaurări este dovada caracterului lui Dumnezeu și este împărțită în multe etape:

1. VREMEA NEVINOVĂȚIEI - de la crearea lui Adam până la căderea în păcat. ,,Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ” (Geneza 1:28). Cea mai profundă stare de fericire și pace a caracterizat creația lui Dumnezeu. Această stare a fost distrusă de păcatul neascultării și al trădării primilor oameni.

2. VREMEA CONȘTIINȚEI - de la căderea în păcat până la sfârşitul potopului. ,,Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele” (Geneza 3:7). Diavolul în cer și omul pe pământ sunt responsabili de apariția și perpetuarea răului pe pământ.

3. VREMEA ADMINISTRĂRII PRIN OAMENI - de la sfârşitul potopului până la chemarea lui Avraam. ,,Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevasta sa şi cu nevestele fiilor săi” (Geneza 8:18). O a doua șansă oferită de Dumnezeu a fost distrusă de oameni.

4. VREMEA PATRIARHILOR - de la chemarea lui Avraam până la darea Legii. ,,Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arata. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare” (Geneza 12:1-2). Deși patriarhii au fost oameni sfinți, ei au fost imperfecți, însă Dumnezeu i-a folosit să formeze națiunea mesianică, din care la sfârșitul vremurilor urma să Se întrupeze Mesia, Mântuitorul oamenilor.

5. VREMEA LEGII - de la darea Legii până la Rusalii. ,,Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te la Mine pe munte și rămâi acolo. Eu îți voi da niște table de piatră cu Legea și poruncile pe care Le-am scris pentru învățătura lor” (Exodul 24:12). Primul mare dar oferit de Dumnzeu oamenilor a fost Biblia, însă ea a fost neglijată de oameni și înlocuită de cei mai mulți dintre ei cu tradiții omenești.

6. VREMEA HARULUI - de la Golgota până la judecată. ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnzeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). Întruparea Mântuitorului Hristos este al doilea mare dar al lui Dumnezeu oferit oamenilor pentru mântuirea și sfințirea lor. Oamenii l-au înlocuit cu filosofii, merite personale sau religie, pentru că inima lor înfășurată în păcat îi oprește să creadă adevărul și să-l onoreze pe Dumnezeu.

7. VREMEA BISERICII - de la Rusalii până la răpire. ,,Ci voi veți primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și-Mi veți martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Harul mântuirii prin Hristos se manifestă prin oportunitatea slujirii pentru Hristos.

Toate aceste etape explică falimentul uman și restaurarea divină.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.