Jun
29
2014

Dumnezeu prezintă familia ca pe o relaţie ideală

 Dumnezeu prezintă familia ca pe o relaţie ideală care oferă pace şi fericire. Biblia explică faptul că familia este o stare de prietenie şi unitate profundă, ea fiind singura relaţie legală între bărbat şi femeie.

I. MODELUL RELAŢIEI DINTRE SOŢI E ASEMENEA RELAŢIEI DINTRE HRISTOS ŞI BISERICĂ.

Apostolul Pavel compară relaţia dintre soţ şi soţie cu relaţia spirituală dintre Hristos şi Biserică. În ambele tipuri de relaţie se vorbeşte despre investiţie şi beneficii. Nu există în lume o investiţie cu profit mai mare şi mai stabil ca investiţia lui Dumnezeu prin Hristos.

II. INVESTIŢIA E RESPONSABILITATEA SOŢILOR.

a) Soţul, asemenea lui Hristos, trebuie să iubească. Prezenţa iubirii va aduce beneficii pozitive, adică prietenia, unitatea, liniștea, pacea şi fericirea. Absenţa iubirii va produce indiferenţă şi de aici separare, infidelitate şi despărţire. Rezultatele iubirii sunt prietenia, unitatea, liniştea, pacea şi fericirea.

b) Soţia, asemenea Bisericii, trebuie să fie supusă. Prezenţa supunerii va aduce beneficii pozitive, adică prietenia, unitatea, liniştea, pacea şi fericirea. Absenţa supunerii va produce independență şi de aici conflict, separare si despărţire.

III. REZULTATELE SUNT BENEFICIUL SOŢILOR.

Iubirea soţului este opusă indiferenţei lui faţă de soţie şi aceasta strică starea de prietenie în familie. Supunerea soţiei este opusă independenţei faţă de soţ şi aceasta strică unitatea în familie. Iubirea soţului încurajează supunerea soţiei şi invers, însă fiecare dintre ele sunt necondiţionate. Soţul nu trebuie să iubească în funcţie de supunerea soției pentru că iubirea este necondiţionată. Soţia nu trebuie să fie supusă în funcţie de iubirea soţului, pentru că supunerea este necondiţionată.

 Iubirea soţului şi supunerea soţiei sunt, în primul rând, între ei şi Dumnezeu şi apoi între ei amândoi. Aceste observaţii ne ajută să înţelegem că principiile din afaceri sunt valabile şi în viaţa de familie.  Şi în familei, ca şi în afaceri, investiţia aduce beneficii. În cazul familiei investiţia soţului este iubirea, în cazul soţiei investiţia soţiei este supunerea. Această investiţie produce rezultate, adică prietenie şi unitate, lucruri care conduc la pace şi fericire.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.