Aug
30
2015

Evanghelia după Ioan pune un accent deosebit pe dumnezeirea lui Isus Cristos, menţionând mai mult ce a spus Mântuitorul decât ce a făcut El

Evanghelia după Ioan pune un accent deosebit pe dumnezeirea lui Isus Cristos, menţionând mai mult ce a spus Mântuitorul decât ce a făcut El. Iată câteva dintre particularităţile Ev. după Ioan:
1. Foloseşte multe citate din VT, Mântuitorul fiind prezentat în contextul istoriei evreilor.
2. Accentuează discursurile mult mai mult decât Evangheliile sinoptice.
3. Isus Cristos este prezentat în mod dominant ca Fiu al lui Dumnezeu.
4. Doctrina despre Logos este prezentată doar de Ioan.
5. Matei și Luca încep cu nașterea lui Isus, Marcu începe cu botezul Său, dar Ioan începe cu eternitatea, cu timpul dinaintea creației.
6. Prezintă cele mai multe afirmaţii despre Duhul Sfânt (14:15-26; 15:18-16:4a; 16:4-15).
Mesajul din capitolele 13-17 prezintă dialogul Mântuitorului cu ucenicii Săi în camera de sus. Pentru că afirmaţiile Mântuitorului despre plecarea Sa au stârnit teama şi îngrijorarea ucenicilor, în capitolul 14 Domnul îi încurajează, explicându-le că-L va trimite pe Mângâietorul, să rămână cu ei până la sfârşit.
1. ,,Să nu vi se tulbure inima” (14:1a). Aceasta este soluţia Mântuitorului la problema emoţională a ucenicilor.
2. ,,Aveţi credinţă (încredere) în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine” (14:1b). Aceasta este soluţia Sa la problema lor raţională.
3. ,,Mă duc sa vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi” (14:3). Aceasta este soluţia Sa la vulnerabilitatea şi singurătatea lor.
Când Toma a remarcat că ei nu știu calea într-acolo, Cristos a răspuns: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (v. 6). După căderea omului în păcat s-au întâmplat trei lucruri:
1. Omul a murit fată de Dumnezeu (moartea spirituală).
2. Nu a mai avut părtăşie (legătură personală) cu Dumnezeu.
3. Nu L-a mai cunoscut pe Dumnezeu.
Prin întruparea, moartea şi învierea Sa, Cristos restaurează toate aceste trei pierderi:
1. ,,Eu sunt Calea" - reconciliere (v. 6a)
2. ,,Eu sunt Adevărul" - iluminare (v. 6b)
3. ,,Eu sunt Viaţa” - regenerare (v. 6c)
În ce condiţii Dumnezeu îi binecuvântează, protejează şi împuterniceşte prin Duhul Sfânt pe oameni?
I. ,,dacă mă iubiţi…”. Această propoziţie este condiţională şi prezintă o acţiune potentială. ,,Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.” (1 Ioan 5:2)
Printre caracteristicile acestei iubiri sunt şi următoarele:
1. Are iniţiativă în orice situaţie, nu reacţionează la iubire, ci acţionează.
2. Este absolut nelimitată, nu sporadică, determinată de circumstanţe.
3. Este necondiţionată, nu un mod de achitare de obligaţiile faţă de cineva.
4. Este nemeritată, nu este recompensatoare.
5. Nu este un sentiment, altfel nu ni s-ar fi poruncit să ne iubim vrajmaşii.
II. ,,daca ma iubiţi, veţi păzi poruncile Mele”. Iubirea pentru Dumnezeu conduce la ascultare de Dumnezeu. ,,Cine are poruncile Mele acela Mă iubeste…” (v. 21). ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu…” (v. 23). ,,Prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui” (1 Ioan 2:3)
III. ,,Și eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor…”. Ascultarea şi iubirea de Dumnezeu conduce la umplerea cu Duhul Sfânt
Mângâietorul care L-a înlocuit pe Mântuitorul înălţat la cer rămâne până la sfarşit cu Biserica lui Dumnezeu ,,care să rămână cu voi în veac”.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.