Jul
27
2014

Evanghelistul Ioan prezintă caracterul glorios și plin de bunătate al lui Dumnezeu

 Evanghelistul Ioan prezintă caracterul glorios și plin de bunătate al lui Dumnezeu, explicând faptul că El a dat: ,,Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat...” (Ioan 3:16). Motivat de iubire, Dumnezeu a dat, a oferit, a investit - a dat viață, L-a dat pe Hristos, ne-a dat mântuirea, ne-a dat Biblia, L-a dat pe Duhul Sfânt. Dumnezeu este caracaterizat de a da, a crea, a restaura, a iubi, a ierta, a fi bun, a asculta rugăciunea. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu ne-ar mai da lumină, căldură, ploaie, sănătate, speranță, familii, iertare? Datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat, am devenit responsabili față de El - suntem responsabili față de El pentru că ne-a dat viața. Biblia spune că ,,oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27).

           Evaghelistul Ioan continuă prezentarea planului de mântuire al lui Dumnezeu prin Hristos, remarcând faptul că lumea nu L-a primit pe Mântuitorul Isus Hristos: ,,A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). El a venit să ierte păcatele oamenilor, a venit să le vindece bolile și rănile. Ce ar putea să mai facă un tată dacă fiului său nu-l primește? Oamenii vor viața, dar nu-L vor pe Stăpânul vieții. Sunt situații de criză în viețile oamenilor, în care ei Îl caută pe Dumnezeu în mod pompieristic. Când viața revine la normal, oamenii uită de Dumnezeu. Oamenii nu Îl vor pe Dumnezeu, dar au nevoie de ajutorul Său. Sunt mulți copii care vor resursele părinților, dar resping autoritatea și sfaturile lor. Aceasta este definiția oportunismului. Dacă oamenii nu Îl primesc pe Mântuitorul Isus Hristos, vor muri nemântuiți, neiertați și din pricina păcatele neiertate vor merge în iad. Ce ar putea să facă Mântuitorul mai mult decât să vină la noi? El a venit să restaureze relația noastră spirituală cu Dumnezeu.

             Evanghelistul continuă să explice spunând că cei care L-au primit au devenit copii ai lui Dumnezeu: ,,Dar tuturor celor L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu” (Ioan 1:12) Nu este totuna pentru un copil să aibă tată sau să fie orfan. Nu este totuna pentru un copil să aibă un tată sărac sau un tată bogat. Nu este totuna pentru un muritor să-L aibă sau nu pe Dumnezeu ca Tată. Ce înseamnă să-L primim pe Mântuitorul Isus Hristos? Evanghelistul explică: ,,Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui...” (Ioan 1:11). Pe Domnul Isus Îl putem primi prin credință. Neputându-L vedea în mod fizic, trebuie să-L primim prin credință. ,,Ce este credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1). Prin credință Isus Hristos este prezent în viața unui om. Prin credință un om devine copil al lui Dumnezeu.

             Evanghelistul ne asigură de faptul că oamenii care-L primesc prin credință pe Mântuitorul Isus, sunt născuți din nou, sunt regenerați, primesc viață spirituală din Hristos: ,,născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan1:13). Nașterea din nou nu este nașterea naturală, nici meritele personale în fața lui Dumnezeu, nici meritele altcuiva, ci este darului divin oferit prin Hristos. Datorită caracterului Său iubitor, Creatorul l-a făcut pe om și l-a așezat în mijlocul creației Sale. Omul a păcătuit, însă Dumnezeu Și-a dat Fiul la moarte în locul omului vinovat. Deși poporul evreu, în mijlocul căruia S-a întrupat Mântuitorul, nu L-a acceptat, oricine L-a primit a devenit copil al lui Dumnezeu, născut din nou din Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu.

           Aceasta este vestea bună, aceasta este mântuirea lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Această mântuire trebuie păstrată și trăită într-o viață sfântă și dedicată în întregime lui Dumnezeu.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.