Oct
30
2016

Evanghelistul Matei Îl prezintă pe Mântuitorul în Săptămâna Patimilor, în casa lui Simon leprosul

Evanghelistul Matei Îl prezintă pe Mântuitorul în Săptămâna Patimilor, în casa lui Simon leprosul. Pasajul descrie dialogul dintre Domnul și ucenici, dar și acțiunile lui Iuda și ale femeii care a uns piciorele Mântuitorului cu mir. Privind la acțiunile acestor doi, observăm câteva asemănări și mai multe diferențe.
I. ASEMĂNĂRI:
1. Ambele persoane au fost în prezența Mântuitorului.
2. Ambele persoane au rămas in istoria Bibliei.
II. DIFERENȚE:
1. Diferența direcției. Deși amândoi au fost în jurul Domnului, mer geau în direcții opuse. Femeia anonimă, cu vasul de alabastru, se apropia de Isus, iar Iuda se îndepărta de El. Nu e atât de important cât de mult mergem și nici cât de repede mergem, ci încotro mergem.
2. Diferența motivației. Motivația femeii când s-a apropiat de Domnul a fost dragostea de Dumnezeu. Motivația lui Iuda când s-a îndepărtat a fost dragostea de bani. Femeia s-a apropiat de Domnul, întrebând: ,,Ce pot să fac pentru Isus?” Iuda s-a îndepărtat întrebând: ,,Ce pot să câștig de pe Isus?”
3. Diferența evaluării. Ambele persoane gândeau: ,,Cât meritâ Isus?” Femeia a spus că Domnul merită 300 dinari, adică banii unui om pe un an de muncă. Iuda a apreciat că Domnul merită 30 de arginți, adică banii cu care cumperi un rob din târgul de sclavi.
4. Diferența preocupării. Direcția vieții unui om și motivația lui demonstrează câtă preocupare are pentru ceea ce face. Mântuitorul a spus: ,,Femeia aceasta a făcut un lucru frumos pentru Mine.” Iuda, dimpotrivă, ,,căuta un prilej nimerit să-L vândă”.
5. Diferența rezultatului. Rezultatul la ceea ce a făcut femeia a fost faptul că ,,s-a umplut casa de mireasmă”. Rezultatul la ceea ce a făcut
bărbatul este faptul că ,,s-a golit casa de un ucenic”.
O femeie anonimă a cumpărat mir cu banii de pe un de muncă ca să ungă picioarele Dommnului și Iuda, iar unul dintre ucenicii Săi Îl trădează pentru banii de pe o lună de muncă. De două mii de ani numele acestor doi oameni sunt scrise în Biblie, dar este scris și ceea ce au făcut ei. V-ați gândit vreodată că, asemenea lor, tot ce am făcut în viața aceasta este scris în Carte și Cartea într-o zi va fi deschisă pentru a fi primiți sau respinși? De două mii de ani, miliarde de oameni aleg să fie ca femeia anonimă sau ca Iuda.
Ca o aplicație la experiența acestor doi oameni, este folositor să răspundem personal la următoarele întrebări:
• Care este direcția ta - mergi spre cruce sau în direcția opusă?
• Care este motivația pentru ceea ce faci - cerul sau pământul?
• În urma evaluării, cât costă Domnul pentru tine?
• Ce preocupări ai în legătură cu viața spirituală?
• Ce rezultate ai obținut în viață până acum?
• Este plin de mireasmă in locul unde ești?

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.