Feb
12
2006

Existenţa Bisericii lui Dumnezeu

 Existenţa Bisericii lui Dumnezeu de 2000 de ani presupune un proces lung şi presărat cu influenţe spirituale, sociale, materiale... care au afectat în mare măsură spiritualitatea şi direcţia Bisericii. Aşa se face că astăzi asistăm uimiţi la o diversitate contradictorie de biserici şi doctrine unde fiecare pretinde că este pe drumul cel bun. Ceea ce defineşte o biserică, crezul şi direcţia ei, este conducerea acesteia. Felul în care este condusă o maşină depinde de şofer, felul în care este condusă o echipă sportivă depinde de antrenor, felul în care este condusă o şcoală depinde de director şi Consiliul Profesoral.
În Cartea Faptele Apostolilor întâlnim prima generaţie a Bisericii Domnului, acolo unde pentru rezolvarea problemelor care definesc conducerea, crezul, direcţia, tot timpul sunt pomeniţi apostolii şi prezbiterii. Privind la mulţimea potenţială de bărbaţi care pot fi implicaţi în grupul, în echipa de conducere a unei biserici, ne întrebăm: “Cum ar trebui să fie grupul de lucrători pentru ca Dumnezeu să conducă Biserica Sa prin ei?”
Orice echipă de conducere a unei biserici, companii, şcoli, ţări... are un set concret şi bine definit de reguli şi un lider mai mare între egali. Setul acesta de reguli fixează drepturile, obligaţiile, responsabilităţile, şi relaţiile membrilor echipei. Iată doar câteva dintre aceste reguli, prezentate de Biblie şi confirmate de experienţa istoriei:
1. Încrederea se câştigă. Încrederea liderului faţă de echipă şi invers, între membrii echipei şi cei pe care-i slujeşte, se câştigă. Orice suspiciune, lipsă de transparenţă, diferenţe nejustificate, bârfe... afectează negativ încrederea. O echipă nu poate avea succes atâta timp cât membrii ei nu au încredere unul în celălalt.
2. Relaţia se întreţine. Relaţia este direct proporţională cu atitudinea. Ea se întreţine prin comunicare, întâlniri, discuţii, prietenie...
3. Tăria unei echipe este dată de cel mai slab membru component. Dacă folosim un lanţ puternic, dar care are o verigă slabă, el se va rupe imediat în locul verigii slabe.
4. Autoritatea este egală cu responsabilitatea. Un lucrător are atâta autoritate câtă responsablitate manifestă şi este responsabil în măsura în care este învestit cu autoritate.
5. O echipă nu are membri importanţi şi mai puţini importanţi. Toţi membrii sunt importanţi în egală măsură, doar responsabilităţile şi abilităţile lor sunt diferite.
6. Fiecare membru al echipei trebuie să dea socoteală. Nu poţi fi membru într-o echipă unde faci ce vrei, sfidând regulile echipei.
7. Succesul sau insuccesul este al întregii echipe. Când o echipă pierde sau câştigă, toţi sunt merituoşi sau vinovaţi.

    Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă chem la o gândire biblică, duhovnicească, probată de 2000 de ani de experienţă creştină, nu la una umanistă, istorică, laică, firească în ceea ce priveşte conducerea. Avem o singură şansă să trăim cu Dumnezu: SĂ GÂNDIM CA EL.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.