Sep
28
2014

Existenţa umană se derulează în timp

Existenţa umană se derulează în timp, motiv pentru care omul are trecut, prezent şi viitor. De fapt, trecutul este o amintire, viitorul o speranţă, doar prezentul fiind o realitate. Există oameni cărora le este aşa de ruşine de trecut, încât se resemnează îşi neglijează prezentul, nemaiavând vreo aşteptare de la viitor. Dimpotrivă, ei ar trebui să spere şi să lucreze cu înţelepciune şi responsabilitate, acesta fiind singurul mod de a face viitorul diferit. Esecul este doar oportunitatea de a o lua de la început, cu mai multa grijă. Prezentul nu trebuie folosit pentru vizitarea trecutului, ci pentru schimbarea viitorului. Adevărata înţelepciune se
reflectă în maniera în care omul se raportează la timp.
I. REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN TRECUT
Omul care-şi rezolvă problemele trecutului demonstrează că a învăţat lecţia vieţii şi va avea un viitor fericit.
1. Rezolvarea problemei păcatului prin acceptarea mântuirii lui Isus Hristos (Ioan 3:16). Mântuirea este realizată de două mii de ani, însă trebuie primită în mod personal prin credinţă
şi pocăinţă.
2. Rezolvarea relaţiilor prin iertare şi împăcare. Iertarea este o alegere, este singura metodă pentru vindecarea inimii şi a relaţiilor. Iertarea este dovada că omul şi-a înţeles menirea.
3. Rezolvarea problemelor de atitudine şi comportament, prin disciplină şi corectare. Cine nu învaţă din greşelile trecutului este condamnat să le repete în viitor.
II. REALIZAREA PERFORMANŢELOR DIN PREZENT
Orice om poate ajunge la performanţă, dacă are un vis şi dacă acceptă să plătească preţul. Dacă un om nu are un vis, cum îşi va împlini visul?
1. Performanţa spirituală prin rugăciunea zilnică, post săptămânal şi citirea sistematică a Biblie.
2. Performanţa morala, dobândită prin discplină şi înfrânare.
3. Performanţa intelectuală şi profesională, conduce la o viaţă liniştită şi la obţinerea unui loc de muncă.
III. REDEFINIREA PERSPECTIVELOR DIN VIITOR
Zestrea experienţelor trecutului este metoda lui Dumnezeu
să ne motiveze la schimbarea viitorului.
1. Perspectiva maturizarii. A trecut vremea copilăriei, a adolescenţei, a primei tinereţi, a curiozităţii şi superficialităţii. Caracterul demn, relaţiile serioase, valorile conservatoare,
priorităţile spirituale şi morale sunt adevăratele perspective.
2. Perspectiva familiei. Familia este soluţia Creatorului la singurătatea omului, este felul în care Dumnezeu împlineşte nevoia noastră de a iubi şi de a fi iubiţi.
3. Perspectiva slujirii. Cine îl iubeşte pe Dumnezeu îi va sluji pe oameni, fără să se gândească dacă este greu sau uşor.Nu uita că omul trăieşte o singura dată, dar dacă trăieşte cum trebuie, este suficient. Nu uita că lungimea vieţii depinde de Dumnezeu, însă calitatea vieţii depinde de noi.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.