Apr
10
2016

Experiența ofițerului roman Corneliu este prima convertire din NT la nivel de familie (,,el și casa lui”).

Experiența ofițerului roman Corneliu este prima convertire din NT la nivel de familie (,,el și casa lui”). Analizând experiența lui, vom înțelege mai bine câteva lucruri: a) ce trebuie să facă un om pentru a fi iertat de păcate; b) când intervine Dumnezeu în viața unui om pentru a-l ierta de păcat; c) capacitatea lui Dumnezeu de a implica îngeri și oameni pentru convertirea unui om.
I. DEȘI NU ERA UN EVREU, ROMANUL CORNELIU ESTE PREZENTAT CA O PERSOANĂ FOARTE RELIGIOASĂ ȘI MORALĂ (v. 1):
1. Cucernic, evlavios, pios, smerit - ,,omul acesta era cucernic”
2. Om care Îl venera pe Dumnezeu - ,,temător de Dumnezeu”
3. Familia lui era foarte religioas - ,,împreună cu toată casa lui”
4. Generos cu oamenii săraci - ,,făcea multe milostenii norodului”
5. Se ruga des lui Dumnezeu - ,,și se ruga totdeauna lui Dumnezeu”
II. DUMNEZEU REACȚIONEAZĂ CU BUNĂTATE LA RELIGIOZITATEA ȘI MORALITATEA LUI CORNELIU (v. 2-5).
1. Dumnezeu trimite un înger cu un mesaj la Corneliu - ,,Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis ,,Cornelie!”
2. Căpitanul Corneliu s-a îngrozit la vizita îngerului: ,,Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ,,Ce este, Doamne?”
3. Îngerul îi trasmite mesajul lui Dumnezeu de apreciere pentru religiozitatea și moralitatea lui: ,,Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El Și-a adus aminte de ele.”
4. Îngerul îi poruncește să-l cheme pe apostolul Petru care îi va spune ce trebuie să facă în continuare: ,,Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare; acesta îți va spune ce trebuie să faci”.
Din spusele îngerului înțelegem câteva lucruri despre Dumnezeu:
a) Dumnezeu reacționează la moralitatea oamenilor și o apreciază.
b) Moralitatea oamenilor nu este suficientă pentru ca ei să fie mântuiți.
c) Dumnezeu îl trimite la un slujitor care-i va spune ce trebuie să facă.
III. CORNELIU REACȚIONEAZĂ CU ASCULTARE LA PORUNCA LUI DUMNEZEU (v. 7-8). Corneliu ascultă imediat și întru totul de porunca îngerului trimis de Dumnezeu: ,,Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujea tot timpul și după ce le-a istorisit totul i-a trimis la Iope.”
IV. PETRU, CARE URMA SĂ FIE CHEMAT DE GARDA LUI CORNELIU, ESTE ANUNȚAT MAI ÎNAINTE DE UN ÎNGER (9-23).
1. Ca orice evreu care nu se amesteca cu neevreii, a fost nevoie de vizita unui înger care să-l convingă că este voia lui Dumnezeu să mearga în casa căpitanului Corneliu din Cezareea.
2. Petru află de la trimișii lui Corneliu că trebuie să meargă în Cezareea și să-i spună căpitanului cum poate fi mântuit: ,,Cuvintele prin care vei fi mântuit tu și casa ta.” Când Petru a intrat în casă, Corneliu a vrut să i se închine, aplecându-se în fața lui, dar Petru l-a oprit, spunându-i: ,,Ridică-te, eu sunt doar un om.”
Care este mesajul predicii lui Petru?
a)Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii și îi primește pe cei care se tem de El și trăiesc în puritate (v. 35).
b) Isus S-a întrupat pentru mântuirea oamenilor, dar ei L-au omorât prin cruci- ficare. Însă Dumnezeu L-a înviat din morți (v. 37-41).
c) Oricine crede în Isus, primește în dar iertarea păcatelor în numele Lui (v. 43).
d) În timpul predicii, Duhul Sfânt a coborât în inima ascultătorilor (44-46).
e) În urma credinței, toți au fost botezați în apă.
În timp ce mulți evrei refuză credința, familia lui Corneliu primește mântuirea.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.