Jul
9
2016

Fericirea în viaţa de familie depinde într-o foarte mare măsură de asumarea responsabilităţilor maritale şi de eliminarea riscurilor potenţiale.

Fericirea în viaţa de familie depinde într-o foarte mare măsură de asumarea responsabilităţilor maritale şi de eliminarea riscurilor potenţiale. Neasumarea responsabilităţilor activează riscurile şi aceasta face dovada unui caracter slab. Caracterul este mai important în căsătorie decât frumuseţea fetei sau muşchii şi banii băiatului.
Una dintre cele mai evidente responsabilităţi ale soţului este să-şi iubească soția. Neasumarea acestei responsabilităţi îl expune pe soţ la riscurile imaturităţii şi poftei. Faptul că nu-şi iubeşte în mod practic soţia demască atât imaturitatea soţului, cât şi pofta care-l stăpâneşte. Petru explică faptul că ,,stricăciunea care este în lume (vine) prin pofte" (Petru 2:4b). Pofta a motivat-o pe Eva să mănânce din pomul oprit, l-a determinat pe Acan să ia pradă de război din lucrurile interzise și l-a împins pe David s-o aducă pe Baat-Şeba în patul lui.
Cum se manifestă iubirea soţului?
1. ,,Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre…“ (1 Petru 3:7). Nu nervii, ambiţia, frustrarea sau răzbunarea trebuie să determine vorbele şi atitudinile soţului faţă de soţie, ci înţelepciunea. ,,Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică." (Iacov 3:17)
2. ,,Daţi cinste femeii ca unui vas mai slab” (1 Petru 3.7). Penalizarea divină pentru iresponsabilitatea faţă de soţie este neascultarea rugăciunilor: ,,ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (v. 7)
3. ,,Nu tineţi necaz pe ele.” (Col. 3:19b)
Una dintre cele mai evidente responsabilităţi ale soţiei este supunerea faţă de soţul ei. Neasumarea supunerii faţă de soţ o expune pe soţie la riscurile competiţiei şi goliciunii. Faptul că nu se supune soţului în mod practic demonstrează că este în competiţie cu el, lucru care o îndreptăţeşte să-şi expună în mod vinovat părţi ale corpului ei care aparţin doar soţului. Societatea contemporană este vulgară, erotică şi sexistă, iar acest model ruinează încrederea şi fidelitatea dintre soţi.
Cum se manifestă supunerea soţiei?
1. ,,…dacă unii (soții) nu ascultă Cuvântul, să fie caştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere” (1 Petru 3:1-2). Ieşirea din competiţie cu soţul şi abordarea lui cu o atitudine respectuoasă îi va conferi soţiei multă influenţă asupra lui.
2. ,,Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în… ci sa fie…” (1 Petru 3:3-4). Biblia nu vorbeşte împotriva frumuseţii exterioare, ci o subordonează, ca prioritate şi importanţă, frumuseţii interioare.
Viaţa de căsătorie a unui cuplu este aşa cum o construiesc şi o întreţin ei. Asumarea responsabilităţilor şi eliminarea riscurilor rămâne soluţia lui Dumnezeu, care a proiectat şi a construit căsătoria.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.