Jul
17
2016

Fiecare om primește de la Creator o perioadă de timp numită viață

Fiecare om primește de la Creator o perioadă de timp numită viață. E surprinzător faptul că în aceeași perioadă de timp, unii oamenii realizează multe lucruri, alții mai puține sau chiar deloc. Deși timpul rămâne cea mai importantă parte a patrimoniului vieții unui om, viziunea pe care o are îl va conduce la succes sau eșec. În tot ce a făcut, Dumnezeu a avut o viziune, un plan bine stabilit. Mântuitorul Cristos spunea ca a venit să împlinescă voia Tatalui Său, iar la sfârșitul misiunii pe pământ a afirmat: ,,S-a ispravit", adică misiunea pentru care S-a întrupat a fost dusă la îndeplinire.
Primirea unei misiuni din partea lui Dumnezeu devine viziunea vieții unui om. Conștientizarea și înțelegerea viziunii creează responsabilități spirituale. Noe a devenit responsabil de construirea corăbiei, după ce Dumnezeu i-a explicat ce are de făcut. Moise a devenit responsabil de eliberarea sclavilor evrei, după ce Dumnezeu i-a explicat ce trebuie să facă. Tot așa au făcut Ghedeon, David, Daniel, Petru, Pavel și toți ceilalți oameni ai lui Dumnezeu a fost împlinirea viziunii primite. În absența unei viziuni personale sau de grup, creștinul devine iresponsabil și nepăsător pentru lucrurile spirituale, dar în același timp devine prizonierul lucrurilor pământești. De asemenea, prezența unei viziuni dovedește relația spirituală personală a omului cu Dumnezeu. Avraam, Iosif, Samuel, Maria, Iosif, Ioan Botezătorul și toți ceilalți eroi ai Bibliei au avut o puternică relație spirituală cu Dumnezeu, pe fondul căreia Părintele ceresc le-a dat un plan pentru slujire. Mai mult, viața unui creștin va fi influențată și direcționată pe coordonatele viziunii primite de la Dumnezeu. Pavel își adaptează stilul de viață la viziunea primită de la Dumnezeu și restul vieții îl dedică împlinirii
acestei viziuni. Pavel a reușit să fie așa de influent în slujirea lui, nu doar pentru că Dumnezeu l-a împuternicit, ci și pentru faptul că a abordat cu responsabilitatea chemarea și viziunea divină, dedicându-și fără rezerve întreaga viață. Prea mulți oameni care nu fac nimic se simt îndreptățiți să critice lucrarea celor care, având o viziune de la Dumnezeu, își dedică viața pentru împlinirea ei.
Creatorul trebuie să oferă viziunea slujitorilor și Bisericii Sale pentru că numai El știe ce vrea să facă în prezent și în viitor. În absența acestei viziunii, care este adaptată la timpul, locul și nivelul lucrării din prezent, biserica va deveni tradiționalistă, legalistă, iar metodele de slujire vor fi confundate cu principiile. Simplul fapt că foarte mulți oameni nu fac nimic pentru lărgirea și înaintarea Împărăției Stăpânului este cea mai evidentă dovadă că acei oameni nu au nicio viziune. Nu au nicio viziune personală sau nu se identifică, nu se regăsesc în viziunea bisericii pe care o frecventează. Faptul că acești oameni se simt liniștiți în această stare de nepăsare este mai grav decât faptul că nu au o viziune.
Nu uitați, timpul rămas este scurt, greu și va fi tot mai scurt și tot mai greu. Dumnezeu merită mai mult, Dumnezeu merită totul.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.