Mar
19
2006

Iată omul care s-a născut într-un sat din Orientul Apropiat

 Iată omul care s-a născut într-un sat din Orientul Apropiat acum 2000 de ani.  A crescut într-un alt sat până la vârsta de 30 de ani, muncind într-un atelier de tâmplărie al tatălui său, după care, 3 ani şi jumătate a umblat ca şi predicator călător. 
         N-a avut niciodată casă, n-a avut nici o slujbă publică, n-a studiat la nici o universitate, n-a călcat în nici unul din marile oraşe ale lumii, n-a călătorit mai mult de 250 km de locul în care S-a născut, n-a avut nici o licenţă. 
         Din tinereţe, opinia publică s-a ridicat împotriva Lui, prietenii L-au părăsit, cel mai apropiat a negat că-L cunoaşte, un altul L-a trădat, a fost dat pe mâna duşmanilor, a fost batjocorit, a fost judecat, a fost condamnat la moarte pe o cruce, între doi tâlhari, şi în timp ce murea, duşmanii Lui trăgeau la sorţ pentru cămaşa Lui, singura-I proprietate.
         Douăzeci de secole s-au scurs de atunci şi astăzi este piatra centrală a rasei umane. Putem afirma cu toată convingerea că toate armatele care au mărşăluit vreodată, toate navele care au fost construite, toţi regii, prinţii şi preşedinţii lumii n-au afectat aşa de puternic viaţa omului ca acest singur Om. N-a scris nici un rând, dar nici o bibliotecă din lume nu poate să cuprindă cărţile care s-au scris despre El. N-a compus nici un vers, dar El este subiectul celor mai multe cântece care s-au cântat vreodată. N-a fondat nici o universitate, însă nici o şcoală din lume, nu se poate mândri cu atâţia ucenici pe băncile ei ca şi acest Om. N-a studiat fizica, filosofia, medicina, psihologia, dar nici un om din lume n-a vindecat atâţia bolnavi ca şi El. N-a comandat nici o armată, n-a mărşăluit nici un soldat, dar nici un general de oşti n-a câştigat atâtea inimi rebele şi n-a avut atâţia voluntari sub steagurile Lui câţi are acest Om. 
        Numele marilor oameni de stat ai Europei, ai Asiei, ai Americii, al filozofilor, revoluţionarilor, anarhiştilor au apărut pentru o vreme şi au dispărut, însă Numele Lui străluceşte cu fiecare generaţie mai puternic. Pilat din Pont nu L-a putut ucide, moartea nu L-a putut învinge, mormântul nu L-a putut ţine. El şade în cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor, este adorat de sfinţi, este venerat de îngeri, este temut de diavolul, este proclamat de Dumnezeu Tatăl ca Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor, Preşedintele preşedinţilor... 
        Crucea pe care a suferit să plătească dreptăţii lui Dumnezeu în locul oamenilor, a fost metoda prin care a distrus păcatul, moartea şi pe Diavolul. El a câştigat pierzând, a trăit murind. El este greu de înţeles, însă este uşor de crezut. El nu este aşa de interesat de confortul nostru de pe pământ, cât de locul nostru din cer; nu este aşa de interesat să ne facă viaţa mai uşoară aici, însă, cu siguranţă, mai sfântă.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.