Oct
23
2016

Ilie este unul dintre marii oameni ai lui Dumnezeu din VT

Ilie este unul dintre marii oameni ai lui Dumnezeu din VT. În procesul slujirii lui, începând cu chemarea și încheind cu ridicarea sa la cer, Ilie este prezentat în multe ipostaze:
1. Ca un anonim: ,,Ilie, tijbitul, unul dintre locuitorii Galaadului"
2. Ca un profet: ,,Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt..."
3. Ca un sfânt: ,,...în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu"
4. Ca un om dependent de Dumnezeu: ,,Vei bea apă din pârâu, și am poruncit corbilor să te hrănească acolo.” El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. ,,Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească"
5. Ca un împuternicit de Dumnezeu: ,Ilie a zis: ,,...făina din oală nu va scădea, și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua în care va da Domnul ploaie pe fața pământului." Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el, și a înviat."
6. Ca un om curajos: ,,Ilie i-a răspuns lui Ahab: ,,Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după baali."
7. Ca un om care condamnă păcatul și confruntă păcătosul: ,,Până când vreți să schiopătați de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal! Poporul nu i-a răspuns nimic."
8. Ca un om al rugăciunii: ,,Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi; și s-a rugat cu stăruință să nu plouă, și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou, și cerul a dat ploaie, și pământul și-a dat rodul" (Iacov 5:17-18).
9. Ca o victimă: ,,Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, ca să-și scape viața."
10. Ca un om care își dorește moartea: ,,Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei."
11. Ca un om pe care-l caută și-l ridică Dumnezeu: ,,Ce faci aici Ilie? Ieși și stai pe munte înaintea Domnului..."
12. Ca un om pe care-l retrimite Dumnezeu în slujbă: ,,Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc; și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Să ungi pe și pe Iehu, fiul lui Nimși, ca împărat al lui Israel; și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău."
Dumnezeu i-a vorbit de două ori lui Ilie: prima dată când nu făcea nimic, și l-a trimis să lucreze, iar a doua oară când Ilie s-a retras din slujbă și Dumnezeu l-a retrimis să lucreze. Un anonim din Galaad ascultă de Dumnezeu și prin slujirea lui se produce o mare trezire spirituală și apoi o reformă spirituală.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.