Oct
6
2018

Importanta normalizarii

Relaţiile dintre oameni sunt absolut necesare, foarte plăcute, însă uneori devin greu de gestionat. Din acest motiv s-a inventat normativizarea (legalizarea normelor) și, drept urmare, au apărut acordurile în relaţiile dintre oameni. La nivel social s-au votat legi şi la nivel internaţional tratate. În Creştinism norma este dată de Dumnezeu prin Biblie şi calitatea vieţii spirituale a creştinilor practicanţi depinde de împlinirea normelor și poruncilor din Biblie. Normativarea spirituală este făcută de Dumnezeu şi ea nu poate fi niciodată modificată de oameni. În plan social, cele mai importante două acte normative sunt Codul Civil şi Constituţia. Actualul Cod Civil al României a intrat în vigoare în octombrie 2011, înlocuind vechiul Cod Civil intrat în vigoare în decembrie 1865. Codul Civil este adoptat de către Parlament, organul reprezentativ suprem şi unica autoritate legiuitoare a României. De asemenea, Codul Civil poate fi modificat prin votul majorităţii membrilor celor două Camere ale parlamentului, Senatul şi Camera Deputaţilor. Constituţia este legea fundamentală a Statului Român care reglementează principiile de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fiecărui cetăţean. Actuala Constituţie a României a intrat în vigoare în decembrie 1991, în urma aprobării ei prin referendum naţional. Această Constituţie a fost modificată în octombrie 2003 prin referendum naţional. Legile organice din Codul Civil se subordonează tratatelor internaţionale, însă prevederile din Constituţie nu se subordonează nici unui legi, nici din interiorul țării, nici din afara acesteia. Referendumul naţional organizat în zilele de 6-7 octombrie a fost iniţiat de trei milioane de români. Scopul concret al acestui Referendum este să definească explicit în Constituţie căsătoria ca fiind doar între bărbat şi femeie. În Codul Civil există deja această definiţie explicită, însă Codul Civil poate fi schimbat oricând prin votul membrilor celor două Camere ale Parlamentului. Constituţia poate fi modificată doar prin Referendum naţional, prin votul cetăţenilor ţării, iar Constituţia nu se subordonează tratatelor internaţionale, precum Codul Civil. Spre exemplu, Convenţia de la Istambul este un tratat internaţional, adoptată de Consiliul Europei în luna mai 2011. Scopul declarat al acestei Convenţii este prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. Prin această declaraţie Convenţia de la Istambul insinuează că bărbatul este agresor potenţial, în ciuda statisticilor care precizează reciprocitatea violenţei în familie. Apoi, în spatele aparentei îngrijorări cu privire la violentarea femeilor, Convenţia de la Istambul impune identitatea de gen, procesul de reeducare a părinţilor, deconstruirea şi reconstruirea ,,omului nou". De asemenea, explică care sunt mecanismele sociale şi legale care vor controla şi vor constrânge populaţia. România este una dintre ţările care au ratificat Convenţia de la Istambul în 2016, în ciuda faptului că mulţi dintre vecinii noştri nu au semnat acest tratat: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Grecia, Ungaria, Rusia, Irlanda şi Marea Britanie. Convenţia de la Istambul numeşte căsătoria instituită de Dumnezeu, între bărbat şi femeie, drept ,,stereotip" şi în mod declarat luptă împotriva ei prin implementarea identităţii de gen. Referendumul din 6-7 octombrie este singura metodă prin care putem feri ţara şi viitoarele generaţii de acest proces de păgânizare şi perversizare forţată şi ireversibilă. Dumnezeu ne cheamă să reafirmăm ce a afirmat El în Biblie. Dacă nu noi, cine?

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.