Oct
18
2015

În ciuda descoperirilor şi tehnologiei moderne, oamenii continuă să aibă întrebări, precum: ,,De unde venim, care e originea noastră?”

În ciuda descoperirilor şi tehnologiei moderne, oamenii continuă să aibă întrebări, precum: ,,De unde venim, care e originea noastră?" Charles Darwin (1809-1882), cel care a pus bazele teoriei moderne a evoluţionismului, credea că toate formele de viaţă au evoluat datorită procesului de selecţie naturală. El a explicat această teorie în cartea ,,Originea speciilor” (1859). Evoluţionismul califică creaţionismul drept o teorie imposibil de dovedit, însă el însuşi este în aceeaşi situaţie. Evoluţia nu e o teorie ştiinţifică, deoarece nu poate fi testată. Ea face afirmaţii despre evenimente care nu au fost observate şi care nu vor putea fi niciodată re-create. Nimeni nu a fost vreodată martor la evoluţia unei specii noi, motiv pentru care nu avem dreptul s-o numim ştiinţă. Evoluționismul nu poate dovedi ştiinţific lanţul de presupuneri care încearcă să susţină ipoteza lui Darwin. De fapt, evoluţionismul e religia ateismului pentru că se bazează pe credinţă şi presupuneri, asemenea religiei creştine. Această teorie contrazice în mod flagrant cele trei legi ale termodinamicii, care stau la baza tuturor experimentelor şi a cercetărilor ştiinţifice. Spre exemplu, cea de-a doua lege a termodinamicii, ,,Legea Entropiei”, afirmă că toate sistemele fizice lăsate libere tind să devină dezordonate. Odată cu trecerea timpului, totul se deteriorează, putrezeşte sau moare, săgeata timpului arătând întotdeauna în jos. Teoria Creației confirmă această a doua lege prin faptul că arată blestemul rostit pentru Planeta Pământ şi natura omului pervertită de păcat. Din experienţă observăm că lucrurile se strică singure şi oamenii îmbătrânesc. Încă o descoperire ştiinţifică care contrazice teoria evoluţionistă este legea biogenezei, descoperită la începutul secolului XIX de savantul francez Luis Pasteur, fondatorul microbiologiei. Ea dovedeşte faptul că lucrurile vii apar doar din lucruri vii prin reproducere - ,,viaţa se naşte numai din viaţă”. În contradicţie cu legea biogenezei a lui Pasteur, teoria generaţiei spontane a evoluţioniştilor susţine că organisme vii iau naștere din materie moartă. Întrebări pentru evolutioniști:
1. Dacă oamenii au evoluat din „maimuţe”, de ce n-au evoluat toate „maimuţele” în oameni?
2. De ce nu mai continuă evoluţia? De ce nu mai evoluăm în altceva?
3. Unde sunt legăturile intermediare în lanţul evoluţiei?
4. Dacă oamenii sunt tot nişte animale, de ce doar oamenii au raţiune?
5. Cum este posibil ca omul, care este foarte slab şi firav în comparaţie cu alte animale, să le domine pe toate?
6. Dacă omul a evoluat din maimuţă, de ce are 36 de cromozomi, în timp ce maimuța are 38?
Dacă acesta este adevărul, de ce mulţi oameni acceptă teoria evoluţiei?
1. Sunt convinşi că acesta este adevărul.
2. Evolutionismul este o alternativă. Cine respinge existenţa lui Dumnezeu, trebuie să caute obligatoriu o altă explicaţie despre apariţia vieţii.
3. Necredinţa în Dumnezeu. Melvin Rhodes scria: ,,Orice și totul poate fi justificat de îndată ce Îl scoți pe Dumenzeu din ecuație.”
4. Stilul de viaţă păcătos. Aldous Huxley spunea: ,,Respingem moralitatea pentru că intră în conflict cu libertatea noastră sexuală."
5. Învăţătura greșită. Papa Francisc, liderul celei mai mari denominaţii creştine, în timpul unui discurs susţinut la Academia Pontificală de Ştiinţe, a făcut afirmaţii care au zguduit doctrina catolică: ,,Teoria evoluţiei speciilor şi Big Bang-ul sunt adevărate, iar Dumnezeu nu este un ,,magician cu o baghetă“.
Ce spune Biblia despre originea şi scopul omului pe pământ? ,,Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” (Psalm 139:13-16).
E mai uşor şi mai onorabil să credem că ne-a creat Dumnezeu, decât să credem că descindem din maimuţe. Dumnezeu este Tatăl şi Mântuitorul nostru!

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.